Uncategorized

Analys av kontrakt med Power BI

Posted on

Spelföraren – hp och bästa färg. I denna modell har ett antal storheter om händerna för spelförarsidan samlats för analys. Vi ser genast att de förfogar över 22,9hp i snitt och kontrakten ligger strax över 3 trick i snitt (9,2 stick), och det vi visste innan – det är lönsamt att vara spelförare (51,8%). Fördelningskurvan […]