Budgivning, utspel eller spelet?

Som vi konstaterat tidigare kan man med de registreringar som gör med BM göra en teoretisk beräkning där man kan få en indikation på vilken av dessa tre delar av bridgespelet där du förtjänat alternativt tappat viktiga poäng som påverkar resultatet på en tävling. Låt oss titta på ett exempel mitt och min partners utfall i Bjärred 2016-12-01, 4 på 56,5%:
image
Sorterade med sämsta brickan (24) först. Om vi fått medel hade vårt resultat varit 56,5+2,1 = 58,4%. Vi tappade i två moment på den brickan, en missad utgång i budgivningen och sedan en miss i spelföringen:

image
Det fanns 4sp+1 i korten och jag missade partnerns starka UD så vi hamnade i 3sp, vilket vi i sig inte var ensamma om.Delkontraktet i spader kan enligt DD-tabellen ge 11 stick och spelar man det får man en score på 200. Hur dåligt var då kontraktet? Om vi spelat felfritt hade vi scorat 200 och landat bland de fem andra som var där. Detta hade då i stället gett ett MP-resultat för oss och alla andra där på 7MP, dvs 7/22 = 31,8%. Utgångsläget innan vi började bjuda var ju 50%, och med vårt slutbud fanns en potential att nå 31,8%, dvs vi missade 50-31,8% = 18,2%, om räknat till vårt slutresultat då vi spelade 22 brickor blir påverkan 18,2%/22= -0,8%:
image
I tabellen står D=Declarer (vi var spelförare) SW (Vi spelar NE och SW så det var SW som var spelförare) och vi hade 5% i utfall på brickan, dvs delad botten. –2,1% är brickans påverkan av totalresultatet.

I stället för 200 i score fick vi 170 och fick då 1MP i stället för 7, dvs vi tappade 6MP på spelföringen: 6/22=27,2% dvs total 27,2%/22 = 1,2%. I DD-sticken som redovisas längst till höger står det –1 i Spel-kolumnen, dvs vi tappade ett stick där mot DD (och denna gång mot de flesta andra), vilket alltid är dyrt. 2,1% som redovisas beror på avrundnings fel då de mer exakta siffrorna är –0,83% och –1,24%, dvs –2,07% vilket ger -2,1% avrundat.

Ibland sker vinsten/förlusten redan i utspelet genom en favör, så när korrekt utspel är registrerat kan man vid dessa tillfällen beräkna vilken påverkan utspelen har på slutresultatet.
Låt oss titta på bricka 4: –1,3% i utspelet
image
image2 par har spelat DD och betat 3sp, vi misslyckades. Det dödande utspelet är klöver! Kontraktet är 50% om vi lyckats, dvs 0 i påverkan. Hela skulden läggs på utspelet som ingen lyckats hitta…
Men då vår spelförare kastade en klöverförlorare direkt på sin ruK kunde vi inget göra, dvs han förvaltade favören han fick. 20-50=-30/22 = –1,3%.
Tittar vi på bricka 6 finns favör i utspelet DD–2 och resultat av spelet +1. Dvs vi gav två stick i favör i utspelet och lyckades återvinna ett av dem, men till igen nytta:

imageDD är 1NT+1, dvs kontraktet är inte bra -0,7% (otur?):
p-1NT-ppp.
Utspelet är DD-2 vilket innebär 1NT+3, dvs en potentiell score på 180 efter utspelet, nu blev det 1 stick upp till oss och 150 i stället, vilket var precis lika illa! Därav:
-0,7 –1,1 0! Dvs otur(?) med kontraktet och fel(?) utspel, många har provat hj utan att råka lika illa ut som vi, otur?

Jag har länge funderat på att låta datorn kategorisera utfallet på en bricka i olika kategorier som vi använder när vi pratar om det: Missad utgång, missad slam, favör i utspelet, dålig vända, chansartad utgång som var rätt, fel bricka mot fel motståndare, otur, budmiss, missförstånd… Listan är lång och att klassificera med given information är mycket trickigt. Det som erbjuds med nuvarande modell är att man enklare kan identifiera missar/bra resultat och identifiera inom vilket område de skedde.

Klassificering får nog överlåtas åt det mänskliga ögat…

Lämna ett svar