Ny ranking rapport

Att jämföra sina prestationer mot andras är ju vad tävlingsbridge går ut på. Enstaka tävlingar innehåller för många slumpmoment, det intressanta är att titta över en längre tidsperiod för att kunna fånga trenden. Traditionellt används rullande 12 månader för den typ av analys, dvs man redovisar för denna månad medelvärdet av vad som hänt de senaste tolv månaderna. Det är vad den nya rankingrapporten i BridgeFacts bygger på, “vart är vi på väg”… Nackdelen med denna typ av analys är att det är svårt att skönja snabba förändring, man får då titta på “derivatan” ( dvs lutningen) på kurvan för att se vart utvecklingen är på väg.

För att slippa bygga invecklade webb-sidor är denna version av ranking-rapporten helt baserad på Excel, vilket leder till lite längre svarstider, men ger enkelt möjlighet till fler funktioner utan ansträngande programmering från min sida…

Alla siffror som presenteras är alltså medelvärden över vad som skett senaste året. Du hittar en länk till rapporten under Resultat/Ranking på BBK:s hemsida.

image

Excel är grunden för rapporten, om du inte har Excel installerat kan du titta på rapporten antingen via din browser eller om du hellre vill så kan du installera Excel i din mobil för att titta på den där.

image

Det tar en stund när Excel Online laddas.. Men efter en stund dyker bilden bild upp…
Det är inte längre en statisk bild – det är ett Excel-ark med många möjligheter. Det finns ett antal kolumner med siffror:

Kolumn Innehåll
Rank

Rank baserade på kolumnen Totalt, dvs. medelvärde av procentuellt utfall under perioden.

Par

Namnen

Vinn

Antalet första placeringar under perioden

P3

Antalet topp 3 placeringar under perioden

Ant

Antalet tävlingar under perioden, för att komma med krävs minst 10 för sommartävlingarna räcker 5.

Totalt

Medelvärdet på %-utfall på tävlingarna under perioden.

Spf

Utfall i % för de brickor där paret varit spelförare

Motsp

Utfall i % i brickor med motspel

1822

Utfall i % för delkontrakts-brickor, dvs sådana med jämn hp-fördelning 18-22 hp för vardera sidan.

I övre delen finns ett antal filterboxar där du kan ange vad du vill titta på:
image
Du kan välja vilken klubb och tävlingskväll du vill titta på, Bjärred torsdag eller onsdag, Lomma måndag,tisdag, torsdag eller sommar. Sedan kan du ange vid vilken tidpunkt, dvs du kan titta på senaste ranking (just nu Jan 2020 – som räknas fram per den siste december) eller hur du låg rankad för ett år sedan eller för en månad sedan. Det är bara att klicka på det du vill se på…

Fliken “Rank per månad” visas hur er ranking utvecklats de senaste månaderna, dvs trenden…
image
Du kan se hur ny lyckats i %, vilken er ranking var denna månad och hur många tävlingar som ingick i beräkningen av underlaget för de siffrorna, dvs hur många gånger ni spelat “rullande 12 månader” den månaden.

I fliken “Form kurva” åskådliggörs vart ni är på väg.. Här visas hur ni lyckats totalt (R12), i rollen som spelförare och i motspel, samt hur ni lyckats i de knepiga delkontraktsbrickorna (18-22hp), de som ofta avgör var man landar i en vanlig MP-tävling:
image

Detta är översiktliga trender, vill du dyka djupare i detaljerna om enskilda tävlingar kan du hitta detaljerad information om dessa sedan HT 2019 med hjälp av de Excel-ark som finns sparade i mappen: 
https://1drv.ms/f/s!AuGWZGhsQH2ZyWqpp7RoX0p3cy6_

image
image
Lycka till med dina egna analyser!

Lämna ett svar