Uncategorized

Analys av kontrakt med Power BI

Posted on

Spelföraren – hp och bästa färg. I denna modell har ett antal storheter om händerna för spelförarsidan samlats för analys. Vi ser genast att de förfogar över 22,9hp i snitt och kontrakten ligger strax över 3 trick i snitt (9,2 stick), och det vi visste innan – det är lönsamt att vara spelförare (51,8%). Fördelningskurvan […]

Uncategorized

Handikapp i bridge

Posted on

Sammanfattning: Kan en förenklad formel användas för att beräkna hcp-justeringar i bridge? Kan den enkla formeln DHcp = (50-HPct)/F, där F är en faktor som beräknas och är en funktion av antalet spelade brickor och par som deltar i tävlingen i storleksordning 10-20. Svaret är ja, med vissa reservationer. Är bridge prestige och prestation? Nä […]

Analys

Rankingrapport 2020 – 2

Posted on

Konklusion. Med de ny flikarna visas siffror som kan hjälpa dig hitta åtgärder som kan utveckla din bridge. Du får tips om vad som ni tjänar bäst på att förbättra: budgivning, utspel eller spelföring och motspel.  Nya flikar. Arket innefattar numera sex flikar där tre extra tillkommit för dig som är en riktig ”siffer-bitare”. Avsikten […]

Utspel

Vad kostar en favör?

Posted on

Konklusion. I vart fjärde av dina utspel kan du välja vilket kort som helst – ingen skillnad! I 3% av dina utspel finns bara ett kort som är ”rätt”. De lätta utspelen är nästan gratis, dvs det är svårt att göra fel och totalt sett är dessa därför billiga, dock icke om du råkar göra […]

Analys

Rankingrapport 2020 – 1

Posted on

Konklusion. Med rankingrapporten kan du se hur du utvecklas i förhållande till de som besöker samma tävlingar som du i Lomma eller Bjärred. Du kan se hur ni utvecklats under de senaste månaderna och allt visas i rullande 12 månader, vilket underlättar din analys.  Ny version. En del mindre justeringar har gjorts men kanske mest […]

Budgivining

Optimisterna

Posted on

Konklusion Att skapa ett nytt teoretiskt begrepp (OpF) och testa om det kan vara användbart är en utmaning. I detta inlägg görs en del positiva tester ( biased? ) som verifierar att OpF går att relatera till “mag-känsla”. En bit återstår för att se om det kan användas till något användbart. Optimister finns såväl i […]

Budgivining

Aggression

Posted on

Konklusion. I detta inlägg görs ett försök att bygga en modell där olika par klassificeras i storheten “aggressivitet”. Modellen hittar inget samband mellan framgång och hur aggressivt man bjuder i bridge. Kanske ingen nyhet i sig.Det finns skickliga par som bjuder aggressivt och det finns de som klarar sig bra utan att agera aggressivt! Om […]

Uncategorized

Spelförare? E de bra de?

Posted on

Vilket är lönsammast i tävlingsbridge? Att vara spelförare eller att spela motspel? Det är ju en klar fördel att se de gemensamma resurserna så i de flesta när man frågar någon blir svaret spontant – spelförare! Är det då rätt uppfattat? Låt oss i vanlig ordning titta på lite siffror … Rakt över alla givar […]

Uncategorized

Mina synpunkter om inkliv

Posted on

Är inte detsamma som vad som sker vid det gröna bordet i stridens hetta… + Sammanfattning. Bakgrund. Varför kliva in? · Föreslå ett bra utspel till partnern. · Ge möjlighet för kamp om ett delkontrakt · Ta bort budutrymme för motståndarna – försvåra.. · Förbereda för egen utgång eller offring …. Punkterna är fritt översatta […]