Info

Här finns lite lösa tankar om bakgrunden och idén bakom att använda analys av siffror för att bli bättre bridgespelare… Tankar finns […]