Budgivining

Utfall kontrakt–trumflängd och hp

Posted on

I somras gjorde jag en del inlägg baserade på DD-analys där jag utgick från givarna i databasen och gjorde en teoretisk analys över sannolikheten att lyckas spela hem ett givet kontrakt baserat på exakt kunskap om den gemensamma styrkan i hp och längden på den “längsta/bästa” färgen. När det gäller utgång och slam anges sannolikheten […]

Analys

Bruset

Posted on

Ibland ser man inte skogen för alla träden, bruset är så påträngande att man kan inte skymta helheten. Förra inlägget “En hel tävling – påverkan” avslutade med en förvirrad bild över hur de sex nya storheterna “påverkan” av Spelföring/Motspel – Budgivning/Utspel/Spel varierar så det är svårt att urskilja trenden under en tidsperiod, vilket ju är […]

Analys

En hel tävling – ”påverkan”

Posted on

Vi har nu infört tre begrepp under rubriken “Påverkan”: Slutbud, Utspel och Spelet och försöker med denna storhet hitta vad som är orsaken till avvikelse från medel. I varje bricka spelar vi en av två olika roller: Spelförare och motspelare. Detta ger med andra ord sex olika fack att sortera in prestationer på brickorna som […]

Utspel

Utspelet då?

Posted on

I BM-dosan registreras oftast utspelet, även om det finns en del slarv i detta sammanhang då det ju är information som inte påverkar resultatet. Oftast finns en registrering då den är obligatorisk, men i nuvarande version kontrolleras inte uppgiften i BM-dosan utan man kan mata in ett godtyckligt kort som utspelskort. Dvs uppgiften är inte […]

Uncategorized

DDDiff och övertrick–vilken påverkan?

Posted on

Vad innebär då +0,22 DDDiff/giv för par A mot –0,28 för par B? Skillnaden är 0,5 vilket alltså ska tolkas som att par A tar en övertrick extra mot par B på varannan bricka. Hur mycket påverkar då detta slutresultatet i en tävling? Att ta extra övertrick kan ju ge helt olika utdelning beroende på […]

Allmänt

Hcpgrupp och DDDiff – spelskicklighet?

Posted on

I BridgeFacts databas finns många nya begrepp som kan tarva en förklaring. De är införda för att kunna göra analyser från det data som finns redovisat i Spader och som samlas in vid bordet med BM-dosan. En ansats som är gjord är att via spelarens hcp försöka klassificera par i ett hanterbart antal grupper. Fem […]

Budgivining

Fördelningen av längsta färg..

Posted on

I föregående inlägg kunde vi med analyser i BF:s databas konstatera det som är sedan länge känt. Om det är 50% chans för hemgång som gäller, så ska 4HF bjudas med 24hp och 8-korts trumf och 3NT bjudas med 25hp oberoende av längsta färg. Med 1 kort mer i trumf kan man reducera med 2hp […]

Budgivining

Honnörspoäng och längsta färg

Posted on

I många böcker föreslås råd baserade på “lagen i bridge” när det gäller hur högt man ska bjuda i konkurrensbudgivning. Den enkla regeln är baserad på trumflängd med viss egen hänsyn till zon-förhållande utan några explicita råd om styrka, som antages var i närheten av 18-22 när man hamnar i konkurrens. Regeln är enkel 8/2, […]

Allmänt

Är partävlingsbridge mer aggressivt är fyrmanna?

Posted on

Svaret är svävande, ibland ja ibland nej. Det beror på. Med trumf eller utan… Först måste man definiera vad som menas med aggressivt. Är det budgivning, spelföring eller motspel. Google hjälpte mig hitta en intressant sida om “Hur tänka i MP-tävlingar” och sedan en mer “vetenskaplig” om skillnad i taktik. De flesta bridgeböcker är skrivna […]