Kan man mäta spelskickligheten?

Har lekt lite med den tanken, kan man i databasen räkna ut vem som är skickligast i spelmomentet och i motspelet… Dvs de som tar fler stick än motståndarna i den givna spelsituationen, helt oberoende av vilket kontrakt man spelar…. Att bjuda och hamna rätt är ju en annan gren som är viktig i sig. Alla hamnar fel ibland, vissa mer sällan, men det är ju en helt annan kunskap att undvika detta. Det är givet att spelskickligheten är bunden till att man hamnar rätt och de som hamnar rätt oftare rankar nog så att säga bättre, så att mäta detta “helt oberoende av budgivningen” är naturligtvis inte möjligt.

I nya BFXL görs dock ett försök i den riktningen. På de givar där DD-analys i Ruter är gjord kan man få fram vad som är möjligt att åstadkomma i den färg som kontraktet hamnade i, dvs hur många stick som ska hamna på respektive sida i säg ett ruter-kontrakt, etc. Ni har säkert sett tabellerna, att NS kan ta 10 stick i ett spaderkontrakt 9 i ett NT etc. Så med detta facit över vad som är möjligt kan man ju då mäta varje gjord prestation, dvs hur väl lyckades spelföraren mot det som var teoretiskt möjligt, man kan få fram en skillnad teoretiskt möjliga stick mot vad som blev resultatet i den givna brickan, och på motsvande sätt kan man bedöma det motspel som gjordes. Vad som är egen skicklighet och vad som är motståndarnas klantighet framgår ju inte av informationen i BridgeFacts databas. Sen ingår ju å andra sidan också i den egna skickligheten att lägga lämpliga dimridåer för Fi…. OCH sen vet jag att DD ser alla korten, vilket man inte gör i det verkliga spelet, YES I KNOW!

Men icke desto mindre förty vill jag påstå att om man tittar på antalet stick tagna jämfört med vad som är teoretiskt möjligt enlig DD-analysen, så torde ju de som är skickligare avvika mot de mindre skickliga på ett synbart sätt. Så det är ett av de nya mätetalen i BF, DDStickDiff kallat. Om man spelar 4sp+1 och det enligt DD-analysen bara är möjligt att få 10 stick i ett spaderkontrakt så får man +1 i denna kolumn för denna prestation. Motståndarna får då –1 därför att de ju “underpresterade” jämfört med det teoretiskt möjliga. Denna värdering kan då göras på varje spelad bricka för varje par, och sedan kan man summera detta värde över ett större antal givar, och dividerar man detta värde med antalet spelade givar får man en sorts teoretiska ÖT. Där jag tror att de som plockar flest av dessa ÖT är duktigare i grenen spelföring än de som plockar färre, och på motsvarande sätt i motspelet. Sen är det ju naturligtvis en annan sak hur många MP detta ger…

Så i grenen “spelföring” på torsdagar i Bjärred får jag fram följande för de par som har mer än 100 resultat:

image

där ÖT är summan av teoretiska ÖT, Ant är antalet resultat i databasen och SnittÖT är kvoten mellan dessa tal. Dvs i snitt plockar Jörgen och Jan ihop 0,41 ÖT mot vad som är teoretiskt möjligt etc. En hel del par som placerar sig högt dyker onekligen upp på en sådan lista. Men man kan ju naturligtvis inte bortse från slumpen, även om gränsen är satt på minst 100 resultat.

Sen kan man plocka fram samma lista, men i de situationer då man spelar motspel i stället. Då får man följande resultat:

image

Där ser man tydligt det jag sagt tidigare, spela in motspel mot Arne och Mats…
Skulle var mycket intressant att höra hur du som läsare reagerar på dessa siffror.
Rickard
Man kan ju till och med se att motspel är en svårare gren än spelföring…

Lämna ett svar