Mina synpunkter om inkliv

Är inte detsamma som vad som sker vid det gröna bordet i stridens hetta…

clip_image002+

Sammanfattning.

Bakgrund.

Varför kliva in?

  • · Föreslå ett bra utspel till partnern.
  • · Ge möjlighet för kamp om ett delkontrakt
  • · Ta bort budutrymme för motståndarna – försvåra..
  • · Förbereda för egen utgång eller offring
  • ….

Punkterna är fritt översatta från boken ”Winning Duplicate Tactics” av David Bird (2014), avsnittet om inkliv. Författaren påpekar också att man alltid ska fundera på beslutet ”Varför inkliv nu?”…

I böcker från 60-talet (Jannersten…) kunde man läsa om 123-regeln för inkliv för att inte ta ”onödiga risker”. Dvs inför ett inkliv skulle den egna handen ta hela ansvaret om partnern skulle råka vara blank och man blev dubblad – annars pass! Sannolikhet för det? Det må ha varit ett bra råd då och med fokus på robber och fyrmanna kanske i vissa sammanhang kanske fortfarande tillämpligt, eller…

Är det en ”sanning” värd att fundera på vid partävlingar i Lomma kommun 2019?

Väljer man denna modell blir det många gröna kort och man kommer att släppa aggressivt öppnande motståndare i lönsamma delkontrakt, där de tjänar massor av lättförtjänta MP. Risken att straffdubblas i delkontrakt är näst intill obefintlig vid spel i Lomma kommun alla dagar i vecka. (Beroende på ett antal ändrade faktorer mot robber på 60-talet – Må Jannerstens teser vila i frid)

Enda enkla och hållbara modellen i delkontrakt vid praktiskt spel är en bet i zon och två i ozon ger oftast bra brickor, stora undantaget är om det är bet i motståndarnas lägre kontrakt…

image

Ett annat populärt och omdiskuterat förhållningssätt i delkontrakts-brickor är ”Lagen”, beskriven av Larry Cohen i hans bok ”To bid or not to bid” (1992/2002) ifrågasatt av bland annat Anders Wigren med flera. Enkelt uttryckt 8 trumf – bjud 2 trick, 9 bjud 3, 10 bjud 4 – bjud aldrig 5 frivilligt! Så enkel är naturligtvis inte verkligheten, men min erfarenhet är att den ger inspiration till en mer konstruktiv fight om delkontrakten än Jannerstens mossiga deviser. DK utgör ändå cirka 40% av givarna och därmed utdelade MP en vanlig tävling på klubben. Att slarva i den ”tråkiga” gruppen kostar placeringar.

Fakta.

Som vanligt använder jag min databas ”BridgeFacts” för att hämta fakta, dvs plocka fram siffror som bevis för min devis. Delkontrakt i denna är engrupp med brickor där hp-fördelningen mellan paren på 18-22. Inte hela sanningen – jag vet. Men enkelt att förklara för en dator! I denna grupp finns framgångsrika slutkontakt på allt mellan RP och 5-tricks nivån, helt beroende på fördelningen. Huvuddelen av dessa brickor ligger dock på delkontrakts-nivå. Att ge sig in i fighten med 16-17 hp är sällan lönsamt och med ännu mindre är det få brickor där det är en lönsam strategi. Med den definitionen kan datorn snabbt ge svaret att c:a 40% av brickorna hamnar i denna kategori. Andra fakta jag kunnat plocka fram är att lagen tillämpad i Lomma kommun är tillämplig oberoende av vad belackarna påstår. Så jag har konstaterat att har man 10 trumf tillsammans är det i långa loppet lönsamt att bjuda på 4-tricks nivån oberoende av styrka. Har man 20hp är sannolikheten 50% att kontraktet går att spela hem, åtminstone tycker DD det. Går ni bet har troligen motståndarna ett bra kontrakt då de i detta läge ju alltid förfogar över en 9-korts trumf eller två 8-kortsfärger. Med 9 trumf är det lönsamt att bjuda 4HF med 22hp och med 8-korts är gränsen 24 hp. Sen är slam-gränserna lägre än man tror med lång trumf, men slam-brickorna är i sig en ointressant grupp då de är så få.

Det som av nödvändighet inträffar är att spelstyrkan sammanfaller ofta – har ni en långfärg så har de det, och har ni toppstyrka i era färger så har de det. I dessa lägen är alltså honnörernas placering och hur sammanhängande de är av stor betydelse för utfallet, så det är viktigt att ha med en bedömning över hur bra stickförmåga de egna honnörspoängen har. När det gäller bedömningen av troliga stick med trumfen är den avgörande frågan längden på den kortaste färgen… Någon exakt metod för dessa beräkningar finns inte, men man bör ändå försöka göra sin bästa bedömning av detta antingen med spelstick eller förlorarberäkning, vilket du föredrar. Trumflängd och hp är grova mått, men tyvärr det som är tillgängligt från budgivningen.

Lämna ett svar