Rankingrapporten

En av de funktioner som efterlysts mest efter att BridgeFacts gick i vila på internet, är den rullande rankingrapporten, baserad på medelvärdet av procentuella utfallet under senaste året. Denna rapport börjar nu ta form i BF i Excel:

image

Man kan välja veckodag, klubb och hur långt tid som medelvärdet ska beräknas över, samt minsta antalet tävlingar som paret deltagit under den valda perioden.
Tacksam för synpunkter och kommentarer.
/Rickard

PS. De kryptiska förkortningarna står för :

Tävl = Antalet tävlingar sista året (SÅ)
Medel = Medelvärde på resultatet i % SÅ.
Mån = Diffen mellan vad man hade för 30 dagar sedan.
År = Diffen mot vad man hade för exakt 365 dagar sedan.
Plac = medelvärde på placeringen SÅ.
PHcp = Parets handicap just nu enligt Ruter.
Vinst = Antal första platser under SÅ.
1_3 = Antalet 1,2 och 3:e placeringar under SÅ
Grupp = indelning beroende på antalet i fem grupper ABCDE. Med 40 i listan blir 1-8 = A, 9-16 = B… med 30 i listan blir 1-6 A, 7-14 B.. etc

/DS

Lämna ett svar