Spelförare? E de bra de?

Vilket är lönsammast i tävlingsbridge? Att vara spelförare eller att spela motspel? Det är ju en klar fördel att se de gemensamma resurserna så i de flesta när man frågar någon blir svaret spontant – spelförare! Är det då rätt uppfattat? Låt oss i vanlig ordning titta på lite siffror Smile… Rakt över alla givar i databasen får man att 50,9% delas ut i rollen som spelförare mot 49,1% i motspel, dvs magkänslan stämde, det är i genomsnitt bra (+1,8%) att eftersträva den rollen! 

Honnörspoäng eller trumflängd – Vad avgör?

Vilket är den viktigaste faktorn, trumflängden eller honnörstyrkan, när vi befinner oss i det jämna styrkeförhållandet i brickor med 18-22hp för de två paren? Låt oss titta på vem som går segrande ur striden, dvs blir spelförare som funktion av TL och hp.

imageI databasen finns en indelning av givarna beroende på den gemensamma honnörsstyrkan för paret. Indelningen är lite styrda av de nivåer man hanterar i budgivningen och kan tyckas lite “godtycklig”. Vilka gränser man än väljer så kommer det att finnas invändningar…

För datanalysen behövs grupper – och de återspeglar aldrig en perfekt bild av verkligheten.

Hp-fördelningen är symmetrisk med ett medelvärde på 20 hp. Spf% anger hur ofta man blir spelförare i genomsnitt inom respektive grupp. Som synes ganska nästan helt styrt av hp utom i gruppen 18-22. Inom denna grupp gäller dock också en stor varians från 9% till 29% beroende på om man har 18 eller 22hp.

imageFördelning av färglängder teoretiskt för alla händer.
Vi ser att situationen att båda paren förfogar över varsin 8-korts färg är den vanligast som förekommer mer än var fjärde giv (27%), tätt följd av att ena sidan har 9 och andra har en 8-korts färg (23%).

9 vardera i 12% och utan vettig trumf för någon sida, dvs 7766 för båda i 10% av givarna, lika ofta som endera sidan har 8-korts färg och andra saknar en bra trumffärg.

Tar vi också in 9/1 och 8/10 täcker vi in 95% av alla lägen, så det är en lämplig gräns att välja.

Visst mans skulleju kunna inkludera även 10/10 och 9/11 för att täcka in 99%… Nånstans får man dra gränsen.

Hur ofta blir man spelförare –beror det på vilka par man möter och hur skickliga de är? Låt oss
se på hur det ser ut beroende på spelskicklighet (dvs hcpgrupper A,B,C,D,E) :

image

Läser man tabellen diagonalt så hittar man utfallet i rollen när man möter likvärdigt motstånd och då hittar vi för spf (D):
51,8 51,0 50,8 49,4 47,5 – det verkar som kategori D och E lyckas sämre som spelförare, vilket stämmer med känslan. Och
48,2 49,0 49,2 50,6 52,5 – i rollen som motspelare – annat hade ju inneburit att siffrorna var fel! (undre tabellen O). Sämsta utfallet är inte helt oväntat utfallet när E-par möter A-par runt 36% i båda rollerna. Så viktigare än att välja roll är att välja motståndare Smile. Denna tabell var från 2017. Hur ser det då ut idag – jan 2020?

image image

50,9/49,1 verkar universellt och ändringarna inom ABCDE-grupperna är marginella. OBS den nya tabellen är transponerad! Så av denna statisk kan vi dra den slutsatsen att möter du likvärdiga motståndare är det en viss fördel att vara spelförare om du tillhör grupp A,B eller C och en viss fördel är att undvika denna rollen om du tillhör grupp D och E. Skillnaden mellan rollerna för grupperna är: 56,1-52,9 = 3,2%, 2,2%, 1,0%, 0% och –2,5%!

Min egen erfarenhet är att man ska undvika spf-rollen i vissa typer av givar medan man ska eftersträva den i andra. Har det något med hur bra kort man har? Det är ju en öppen fråga. De som är de verkliga motståndare är ju  de som spelat exakt samma kort som vi vid de andra borden, så egentligen borde detta vara egalt kan man tycka… Men dom är ju inte vi… Eller?

image

Hur tolkar man då dessa siffror? På rad 16 ser vi att i 39% av resultaten är hp-fördelningen jämt fördelad (18-22). 25% har vi trolig styrka till utgång (23-27) och 5% ska vi ha slamfunderingar (28-40), med motsvarande för våra motståndare. På rad 10 ser vi att det är sällan vi blir spelförare när vi har 17 hp eller mindre (2% – totalt av de 25% dvs det blir knappt 10% av dessa lägen) Dvs i 31% av fallen är det huvudfokus på motspel mot utgång eller slam som gäller alternativt vice versa.
Intressantast för fajten (totalt i en MP-tävling?)  är 18-22 läget, där vi fyra gånger av tio fajtas om kontraktet. Får vi kontraktet snittar vi 51,7% mot 48,3%, dvs en skillnad på 3,4%! För 40% av givarna – innebär detta ju runt 10 givar/kväll, där du kan plocka ut 3,4%, vilket ju torde innebära 3,4*10/25 = 1,4% på slutresultatet, eller? Dvs blir du spelförare i stället för att spela motspel på dessa 10 brickor per kväll snittar du 1,4% i högre score. Intressant? Ju… Eller?
Att bli spf med 13-17 hp ger 52,1-49,7 dvs 2,4% och men det händer sällan, att bli spf med 23-27 hp ger 0,9% och  när det då händer är det 57/530, dvs i lite drygt 10% av givarna – så det är peanuts – 0,1% av slutresultatet! Det är i de jämna lägena det gäller att fajtas i budgivningen! Vilket vi ju alla känner till Smile!! Hur högt ska/bör vi då bjuda med 18-22?image
Vi hittar 51,7% och ser att detta värde kommer i första hand från lägen med spelföring på 1 och 2-tricksnivån (56,4% och 55,2%). Bud på 3-4 tricksnivån ligger nära 50% (49,2 och 49,9) så de är relativt riskfria i de lägen de blivit bjudna! Att sikta högre är oftast olönsamt (5 – never enligt lagen Winking smile). Vi ser också att 2-läget är hyfsat vanligt (59+144/1195=17%  av givarna totalt och  59+114/469 = 37% av gruppen 18-22)
Som förväntat finns 100 – Utfall% på O-sidan, dvs de som får ta “skiten”.
Så vi konstaterar att i läget med 18-22 hp är det i princip lönsamt att bli spelförare upp till 4-trick rent statistiskt sett. Men finns det mer detaljer att ta hänsyn till för att få ett ännu bättre utfall?  Förmodligen är det så, då siffrorna är ju baserade på hur kloka spelare fattat sina beslut i olika lägen.

I vilka lägen ska man då satsa och när ska man ligga lågt? För att få reda på det får vi titta lite närmare på 18-22 givarna. Troligen är lönsamheten beroende på hur korten sitter och vilka slutsatser vi kan dra av det i budgivningen. Vad vet vi under budgivningen? I många fall får vi med 0-2poängs noggrannhet relativt klart för oss hur och på vilken sida hp-styrkan finns. Vi får också reda på eventuell trumflängd hos motståndarna eller hos oss själva beroende på vem som “pratar mest”. Den egna handens värden har du ju full kunskap om, vad partnern har är mer diffust och vad “lede fi” har kan vara helt dunkelt eller delvis visat. Sist men kanske  inte minst, vilka är zonerna? Och hur ofta dubblar de??

Vad gäller om vi vet HP (vår/deras hp-styrka) /BL (längden på vår och deras bästa färg exakt?

Innan vi tittar i facit är min mag-känsla: Utan någon egen färg (8+) är det troligen bättre att spela motspel alternativt att försöka bli spelförare i 1NT (åtminstone om vi har flest hp.. 2NT är mer tveksamt). Har vi en bra högfärg (8+) ska vi fajtas – med lagen som riktmärke: 2 trick med 8-korts färg, 3 med 9 och 4 med 10! Ska du bjuda 3 med en bra LF eller ska ni vika ner er när fi lägger upp 2HF? Ännu svårare är – ska vi bjuda 4LF eller passa av deras 3HF…

Nyckelfrågorna är: Har de 3hj hemma? Hur många bet har vi i så fall i 4kl? Vilka är zonerna? Kommer de att dubbla?
och WORST CASE… Har de 4hj hemma och vi pressar upp dem till en ensamtopp?
Finns det statistiska nycklar som hjälper oss i dessa prekära beslutslägen? Eller är det så att det är viktigare att väga in de psykologiska faktorer vi skaffat oss kunskap om, när det gäller våra motståndare i det aktuella läget???

Kan man plocka fram siffror på detta? Som dessutom ger en korrekt vägledning –  det vore ju önskvärt Smile..
Så vi utgår från ett “drömscenario”, när du fattar ditt/ert beslut – då vet du exakt hur lång er längsta färg är, hur lång deras är och hur hp är fördelat mellan er, det är vad databasen i BF vet idag. Har du dessutom en del kunskap om hur mycket dina/era hp är värda mot deras ligger du riktigt bra till för att fatta ett ännu mer optimalt beslut Smile….
Tilläggsvärdena ger ju en extra skärpa i alla lägen, de är bara så svåra att förklara för en dator, så hittills har jag avstått..

Att ligga lågt innebär ju att man låter motståndarna bli spelförare, eller att man ger upp i tid om det är slagsmål om kontraktet. Finns det några brickor där man inte ska ge sig in i leken överhuvud, dvs finns det brickor där de som spelar motspelet är de som råffar åt sig MP? Finns det sådana brickor? Ja nog har man en känsla av det.. Oftast med bistra erfarenheter. I databasen hittar vi med lite ansträngning ett exempel: (det finns många fler Smile)

imageI denna bricka snittade de paren som spelade försvar 72%. Enbart en spelförare lyckades spela hem sitt kontrakt: 1NT= N vilket är DD+1, dvs enbart möjligt med hjälp!
Hp satt 22/18 (NS/ÖV) och ingen sida hade en 8-korts färg. Alla händer var balanserade..
Fanns förmodligen många olika budgivningar om man tittar i protokollet kan man ana:
1kl-p-1ru-p-1sp-p-1NT(N)   alternativ 1sp—p-1NT    =,-1 eller -2
1NT-p-2NT  eventuellt med 3NT från S?  -2
1sp – X –p – 2hj (ego)  –1 = DD 33%
1kl – X – p – 1hj

Här är länkar till några andra: (mv i utfall för försvararna)
14: Helt olik 19/21 i hp ÖV 9hj och NS 9kl. Båda färgerna saknar en del honnörer och sitter delvis snett (04 och 31) (72%)
11: 18/22 hp, NS:5777 ÖV 8k sp som lockat vissa för högt sitter 41 Spf: 4NS/8ÖV ett ÖV par spelar 2sp= DD. (71%)
28: 18/22 hp, NS:7775 Hela 7 spelförare spelade hem låg i mitten all, spf med bet låg topp eller botten (70%)
Det är inte helt enkelt att hitta brickorna  där man ska ligga lågt genom att titta slumpmässigt på olika brickor.
Låt oss ta en titt på lite fler brickor för att se vad vi hittar för trender: och inför samtidigt en ny indelning baserat på längst färgerna hos respektive par. 7/7 innebär längst färg hos båda sidor ä 7, dvs fördelningen är 7766 hos båda sidor. 7/8 etc:image
Tabellen visar vilka fördelningar som gäller för 18-22 brickor. Vi ser att 8/8 dvs att båda sidor har en var sin trumf är vanligast (27%) tätt följt av 8/9 dvs att en sidan har en 9-kort trumf mot andra sidans 8-korts (25%).  Vi ser också att 94% av givarna fångas om man håller koll på sju olika fördelningar (8/8,8/9,7/7,9/9,7/8,9/10 och 8/10), resten kan klumpas då de bara representerar 6% av vad som händer vid ett bridgebord. I kolumnen DclUtf står utfallet för den sida som varit spelförande, och där ser vi att den rollen ska man undvika med 7/7 och 7/8. I 8/8 läget vekar det vara nästan egalt om man spelar motspel eller är spelförare.  För att komma med i denna lista har ett urval gjort så enbart brickor med mer än 10 spelresultat är inkluderade, samt att de mest udda fördelningarna bortfallit då det finns ett krav på minst 100 brickor ska ingå för att gruppen ska komma med.

I tabellen ovan ser vi att det är olönsamt att eftersträva spf-rollen när man saknar en rejäl trumf ingen ny information egentligen. Är det olönsamt rakt över eller finns det vissa “vinnarhål” som 1NT som jag tycktes kändes som ett undantag i magtrakten? Hur är det med 1 trick i färg, brukar ju också kunna gå och hur ligger 2hj/2sp till som brukar ligga bra till?

7/7 (10%) – 45,6% i utfall som spf

Ingen sida har en “duglig” trumf och 18-22 hp. Vad ska man spela och vilken roll är bäst i detta läge?
imageimage

Vi ser att 1NT är populärt att hamna i (ger 56,2%) och vi ser att det kostar att släppa fi på 1 i HF. Det gäller dock att bjuda 2 trick utan att själv hamna där, speciellt om man är i zonen, hur utfallet är beroende på vilken zon spelföringen sker i finns i tabellen till höger. Hur ser det då ut, är det lönsamt att “offra sig” i 2LF om fi landat på 1HF? Eller lyckas man få dem till att höja sin högre färg till 2 så oddsen vänder? Låt oss titta på hur utfallet beror på resultatet i ozon:
image
I tabellen finns tre huvudkolumner “-“, “+” och “=” som står för bet, ÖT och jämn hemgång. Det finns inget grönt at hämta om man går bet i ett för högt delkontrakt med 7-korts trumf. Som framgår av tabellen gäller det att på denna nivå i första hand at t spela hem kontraktet om man nu blivit spelförare, vilket vi ju kom fram till att man skulle undvika… utom 1NT.
Kort uttryckt “Lagen gäller för 7/7-läget”!! I zonen är siffrorna likartade men att det ger något sämre utfall när man går bet: 30,6% –> 24,1%.  Strategin blir – kan du komma åt 1NT eller får behålla 1HF ska du vara nöjd och passa sen. Det svåra är att i spelet veta om de har 8-kort eller inte och om vi själva har det… Ibland vet man men oftast får man gissa lite också.

7/8 (10%) – 47,9% i utfall som spf

Här är läget annorlunda – det gäller bara att undvika 3-nivån där utfallet genast blir sämre (lagen igen!)
image
Allt upp till 2 trick utom 2ru och  2NT är lönsamt i Ozon och i Zonen gäller det att undvika 2LF som ju ger ynka 90, troligen bättre att försöka beta deras kontrakt då, speciellt om de också är i zonen.Problemet är inte stort då det verkar som man sällan får behålla 2LF, så det kan vara mödan värt då man får upp dem i 2HF med bättre chans att beta 1 zonbet (100) är ju bättre än 2LF=(90). Låt oss se hur ofta som 8-korts paret får kontraktet?

imageDet verkar som 2HF är lönsamt även om man bara har sjukorts mot då troligen motståndarnas 8 i LF. Borde kanske undersöka 52 mot 43, där troligtvis 52 har betydligt bättre utfall. Får bli en senare fråga då underlaget till denna tabell inte är tillräckligt detaljerat.

Man ser också att de som med 8-korts LF som “offrat” sig på 3-trick inte lyckas helt ut, runt 45% (47% OZ och 43% i Z). Det verkar nästan egalt om man låter dem spela med sin 7-korts HF eller om man provar ett dömt 3LF som ger lite sämre utfall. Dyker man lite djupare i siffrorna (ej i bild) kan man få fram att offringen är sällan lönsam 35% i OZ och 25% i Z), dvs att om man får en bet vilket tycks hända 2 ggr av 3. De gånger man lyckas ro hem kontraktet (1/3) ligger utfallet på 60-65%.

Dvs även här ser vi att den enkla lagenregeln verkar vara en god vägledning. (8-2, 9-3, 10-4) Vi får se mer i detalj när vi tittar på 8/9 och 9/9 senare.

Har det någon betydelse hur många hp man förfogar över?

image
Det verkar ha mindre betydelse så länge man befinner sig i spannet 18-22hp. OK med 22hp verkar det vara lönsamt att bjuda 2NT  (51,0% Smile) Förmodligen med de spf som har 7HF alternativ 8 i LF? Annars är nog 2HF säkrare och borde ge bättre intäkt i långa loppet.

8/8 (27%) – 50,3% i utfall som spf

Då hamnar vi i det vanligaste läget (27%) av brickorna där båda sidorna har en duglig trumf med längden 8. Troligen ligger det par som har den högsta färgen då bäst till för att ta kontraktet. Dvs 8-korts spader är guldläge. Alla man mäts mot har ju dock samma kort så det gäller att göra bättre än de flesta andra, ofta faller ju kampen om ÖT ett avgörande i detta läge för att skörda MP. Vi plockar fram de “vanliga” siffrorna för 8/8-läget, vad ändras då?

image
2LF kommer över 50% (syns ej i bilden), vilket torde bero på att det finns ett antal motståndare som inte upptäckt sin 8-korts högre färg, vilket i så fall ber bra betalt.  Vi ser inte helt oväntat att 2HF med 8-korts trumf är ett bra läge för att plocka MP både i Z och OZ( ger 60% överallt). Att bjuda 3 med 8-korts trumf verkar ju också var OK i OZ men med sämre lönsamhet i Z. Hur är det då med hp-fördelningen i detta jämna läge?
image
Vi ser “lagen-mönstret”, 2-läget är lönsamt i alla lägen. Lönsamma offringar i 3LF är den troliga förklaringen till att att detta ger mer MP än 3HF, speciellt med lite hp (18-19) och mindre lönsamt med mer hp. Att det är så mycket färre kontrakt med få hp (18) beror på att det oftast är den sidan med lite mer hp (22) som går segrande ur striden om kontraktet. Vi ser också att 3NT är dåligt lönsamt med 8-korts färg och 22hp, vilket vi ju tidigare konstaterat.

8/9 (25%) – 52,6% i utfall som spf
En sidan 8-korts trumf andra 9 och det verkar som spelföraren tar hem mest MP i dessa brickor. Om ena sidan har en 9-korts högfärg är det troligen meningslöst att kämpa med en 8-korts lägre färg. Mer “rättvis” blir kampen om det förehåller sig tvärtom. Var fjärde giv innehåller något av dessa scenarier, varav hälften den ena och hälften den andra, tyvärr är inte underlaget i tabellen uppbyggt så vi kan se all detaljer:
image
Vi kan se i totalkolumnen 25’ på 2-trick, 33’ på 3, 19’ på4 och knappt 2’ på 5. Lönsamheten finns på 2- och 3-tricks nivån, att gå högre med 18-22 hp och en 9-kortsfärg med framgång kräver mycket bra anpassning, vilket vissa optimister tydligtvis bortser ifrån. Fortfarande tveksam lönsamhet på 3NT som testas med viss frekvens. De nästan 7’ resultat som finns på 1-tricksnivån är i detta läge också mycket lönsamma, ännu har vi inte nått brytpunkten för missad utgång.

Lämna ett svar