Tävlingar

Här är ett första förslag på vad som skulle kunna rymmas under statistik. Det finns en graf som anger hur man som par utvecklats under den givna tidsperioden i procentuellt utfall. Genom att ändra på tidsperioden kan olika trender avläsas.

Ska det finnas flera parametrar att göra begränsningar med, en idé kunde vara partner…. Nu väjs alla dina tävlingar oberoende av partner…

Lämna ett svar