Varför flytta?

Bridgefacts föddes på min dator för mer än sex år sedan och levde en tid där. Nästa steg var att flytta ut på internet, vilket skedde för några år sedan när vi började registrera kortsitsarna i Bjärred. Du har där kunnat följa alla resultat i Bjärred, Lund och Lomma sedan 2010 där det finns kortgivar registrerade. De funktioner som funnits har i första hand varit ren resultatpresentation av tävlingar kompletterat med lite populär-statistik, som ranking lista etc. Då Svensk Bridge nu redovisar i princip samma på Spader finns ingen orsak att dubblera denna service, utan både Lund och Bjärred redovisar nu sina resultat med privatprotokoll, brickor och givar där. Troligen kommer Lomma också att göra detta under hösten.

BridgeFacts som idé sträcker sig lite längre än bara till resultat-presentation för spelade tävlingar, dvs något som finns ganska sparsamt ännu inom bridge-världen. I poker finns en uppsjö med verktyg för att analyser både eget spel och motståndarnas spel. Om det leder till bättre resultat finns det ju många inom bridgen som tvivlar på. I poker och inom affärsvärlden används idag sådana metoder för att stå sig i konkurrensen, och det finns få tvivlare. Om det är tillämpligt i bridge, är det som är bakgrunden till idén bakom BridgeFacts. Efterhand som allt mer av det som sker vid bridgebordet registreras i datorn blir möjligheterna till efteranalys större och större.

Då det inte finns mycket att kopiera är detta ett område där man måste experimentera mycket för att hitta vad som är bra och dåligt. Detta kräver mycket programmering, och då det i de flesta fall är 3-5 gånger mer jobb att programmera för webben än för en isolerad dator, är detta den bakomliggande orsaken att BridgeFacts flyttat bort från webben, tills det är mer klarlagt vad som är bra och dåliga nyckeltal för analys av bridgespel.

Tittar man på pokerstatistik så klassificerar man spelare efter aggressivitet, vilket ju är en viktig parameter också i par-tävlingar i bridge. I poker gäller att det finns framgångsrika spelare som är aggressiva och det finns de som når framgång med relativ försiktighet. Under våren skrev jag några artiklar om att mäta aggressivitet på bloggen bridgegiv, tyvärr är detta arbete inte tillgängligt mer. Är det någon som minns något av detta? Lite av mina tankar från då hade jag sparat i två Word-dokument: “Mäta spelskicklighet i BridgeFacts” och “Lite mera siffror”. Dessa dokument är ofullständiga men jag uppskattar alla synpunkter som kan bringa mer ljus i detta dunkel av siffror och hur de ska kunna tolkas på ett kreativt sätt.

Lämna ett svar