Värdering av prestation…

imageDet ultimata måttet på prestationen i en bricka i partävling är MP eller %, dvs prestationen i förhållande till andra med samma förutsättningar. Problemet med denna indikator är att man inte kan särskilja orsaken bakom på ett analytiskt sätt.

Orsaken till en bra prestation kan bero på många faktorer, om man var på spf-sidan kan det bero på rätt bud som man fick spela, alternativt att man skötte spelföringen bra eller att motståndarna missade ett stick genom att ex.vis ge favör eller att man hade tur redan i utspelet och fick en favör.

I de protokoll som vi har från BridgeMate idag finns följande information att analysera i förhållande till prestation: slutbudet, utspelet och antalet tagna stick. Dvs det finns i princip möjlighet att analysera åtminstone dessa faktorer för att bedöma orsaken till MP-utfallet för en specifik bricka. När jag ögnar i ett sådant protokoll på Spader går mina funderingarimage
NS har 12+8=20hp och 9-korts ruter som sina tillgångar medan ÖV 8-korts spader och har 15+5=20hp också. Dvs liten fördel ÖV som förfogar över högsta trumfen men lite kortare. DD-analysen ger att optimalt är om NS offrar sig i 4RuD-1 = –100 vilket ingen spelat. (ser också att “lagen” är +/-1, 18 stick <> 17 trumf, på just denna bricka.)

Slutbudet.

4spD: ÖV har varit lite väl optimistiska då bara 3Sp finns(DD). Borde ge NS+1/ÖV-1
3Sp: Rätt nivå(DD) 0/0. Får man en bet är det spf-miss…
3NT: Mindre bra bud då det är –2(DD) +2/-2. NS kan vara oskyldiga… ska de ha+2?
4Ru: Bra uppoffring(DD) och sluppit D, men NS är ju hjälplösa (-1/+1)
Skulle dessa bedömningar i all sin enkelhet vara Ok så kan man överlåta dem åt en dator, de är grova förenklingar men ger ett värde på prestationen “Rätt bud”. Eller är en sådan stereotyp bedömning otillräcklig? Enkel att programmera är den Ler, om den är användbar är ju en mer intressant frågeställning…

Utspelet.

Är ju också något att värdera… Är man bra på denna svåra gren eller behöver man komplettera prestationerna vid bordet? Med DD-Solver kan man enkelt få en värdering på alla utspelskort i förhållande till bjudet kontrakt:
Sp Ö: image Dvs egalt vilket man väljer: 0/0
Ru N:image Ruter är –1 övriga är 0, valda klE och HjE är mao =0
NT Ö: image Ru ger är bäst =0, mao sp7 =-1.
I många fler fall än man tror är utspelet oviktigt om man undviker de värsta missarna enligt DD. Men vad gäller i verkligheten? Kan man bedöma denna viktiga gren utgående från enkel DD-analys?

Spelföring/Motspel.

En återstående gren att utvärdera. Med “dator-öga” hemfaller man ju till DD, vilket innebär att 3Sp(NS)= , 3Ru(ÖV)= medan 1NT(ÖV)=. Ska man värdera spf/motspel med hänsyn till det gjorda utspelet eller ska man se detta isolerat. Min tanke är att motspelet ska värderas separat och det följande spelet bedömas utgående från detta utspel. Med detta synsätt får man en mer frikopplad analys av den gjorda prestationen efter detta. Dvs ett utspel som är –1 ger inte spf något extra för att få hem kontraktet med denna favör…
Sp Ö: Då utspelet är egalt =0 blir prestationen 3Sp= och 4Sp-1 likvärdiga =0 medan 3Sp-1 ger –1 i spf och +1 i motspel.
Ru N: 4Ru-1 = 0 medan 4Ru-2 = –1 åt spf och +1 i motspel.
NT Ö: 3NT-1 ger +1 i spf och –1 i motspel med samma logik, men då utspelet var –1 för NS blir i så fall spf/motspel = 0.

Tanken bakom denna relatering av prestation i förhållande till enkel DD-analys är på intet sätt invändningsfri, jag inser det. Verkligt spel och DD-spel är två olika grenar, och det som spelas är verkligt spel. Men summerad över många givar och relaterad till andra spelare kan den ändå ge en vink om vilken gren man ska satsa på för att nå bättre resultat, eller?

Intresserad av din synpunkt är….
Rickard

Lämna ett svar