Spela ut Trumf mot Trumf

Det går ju inte han gör ju alla utspel… Jaja i den världen.

Slutsats:

Samma i bridge som i övrigt, ignorera utspel av trumf. Inte värt mödan att bry sig med andra ord.

I nästan i varje bricka när man spelar motspel i ett färgkontakt finns möjligheten att spela ut en trumf…
OK, ibland har de så många att man inga har, men oftast har man nåt.
Som jag konstaterat i tidigare inlägg är det sällan bästa val, det ger ofta favör…
Min mentor Mats gav mig en gång följande råd, har du tre hackor är det OK, har du två ska du inte spela trumf. Orsak: har man tre är en eventuell honnör hos partner ändå ”såld”, men har man två hackor kan man ge spf värdefull information om trumfsitsen som kan utnyttjas. En sak är ju helt klar den som spelar ut trumf har ju ingen trumf-honnör på sin hand, eller kanske man skulle spela ut trumf från Kx för att chocka spelföraren så han gör fel…. 🙂

Som alla andra utspel kan de delas in i tre kategorier: enda rätta, ofarligt eller ger favör. När ska man då välja trumfutspel? Finns ju nästan alltid där om man så vill. Vad jag förstått ska det väljas med ”finess”, det vill säga det ska finnas goda grunder för att välja det. Vilka är då dessa grunder?

I litteraturen har jag sett följande vägledningar: Om motståndarna bjudit var sin färg och enas om en tredje – välj trumf då risken är stor för kors-stöld. Ett annat råd är om deras gemensamma styrka är låg och trumfen sitter 5-3, 6-3 finns en stor risk för extrastick med stölder på korta trumfhanden och då kan trumfutspel vara det bästa. Men vad i övrigt och vilka är indikationerna givna från budgivningen? Förr stod det ofta i böckerna, har du inget bättre utspel – välj trumf… Visst har spelföraren EKD i trumf ger det ju ingen direkt favör, men det kan ge tempoförlust. Så på lite lösa grunder ger jag mig då in i djupdykning bland alla siffror för att se om det finns något att hämta där 🙂

I samband med inläsningen av en bricka i BF sker en analys av de möjliga utspelen ur ett DD-perspektiv. För varje spel i en bricka finns följande storheter uppsamlade:

LaedData

Dvs: Kontrakt, Leader (utspelare), alla utspel som inte ger favör (DDLeads) , hur många de är (DDLeadsCnt) samt hur många färger (DDSuitCnt) man kan välja, sedan (LeadAOk) 1 eller 0 beroende på om ett utspel från E är OK i den givna situationen och LeadTrOk (trumutspel) , där ’+’ anger enda rätta, ’-’ anger ger favör och ’= ’anger ingen favör men det finns flera att välja. Vissa utspelssituationer är mer unika än andra, ibland har motståndarna valt fel färg som trumf och ibland händer det att man utsätts för en unik offring, båda dessa situationer är lite speciella, så de bör särbehandlas i statistiken. I databasen finns det 1168′ utspels-situationer varav 352’ är unika, om vi exkluderar de som avser NT återstår totalt 250568 unika idag. Unik innebär att det är samma utspelare som spelar mot samma färg i samma bricka, ibland är det många ibland är man som sagt relativt ensam. Hur unik situationen är påverkar naturligtvis hur man bör välja utspel – är det så att motståndarna hamnat fel ligger man troligen rätt bra till med kontraktet, är det en offring är läget mer svårbedömt hur man ska satsa i utspelet.

Vi inleder med att titta på vad ”enda” utspel (’+’) innebär, dvs alla andra utspel utom trumf innebär favör – situationen där det gäller att snabbt begränsa spelförarens stölder:

Enda

Väst spelar 4sp, för att undvika ge en ÖT ska N spela ut en trumf hacka (7 eller 5), ingen av de 5 som spelade ut hittade detta utan det var hj hacka (3st), ruE (1) och klK (1). Vem väljer att dra för trumfkungen?? Trumfutspelet tar bort en stöld på bordet och kostar inget spel i spader. Hur vet man då det som utspelare? Utan att veta budgivningen får vi spekulera i hur ÖV hamnar i ett spaderkontrakt, N var giv: p-1ru-p-1sp-p-2ru-p-2sp-p-4sp. Öppnaren har 6-korts ruter och godkänner spader som trumf med tvekan tycks vara en indikation på stöld på bordet. Det tråkiga i denna bricka är att 4sp= och 4sp+1 ger NS i princip 0 i vilket fall, dvs favören var gratis, utspelet hade ringa inverkan..
Tittar man på flera av dessa situationer där trumf är det enda rätta så gäller det oftast vid ”felbud” där motståndarna hamnat i fel kontrakt, dvs inte spelar med sin bästa färg som trumf. Här har man ju oftast en bra bricka i vilket fall där utspelets betydelse är marginellt. Om vi bortser från dessa lite speciella situationer hittar vi en annan och vanligare situation, där Syd spelar 2sp:

Enda2

NS har en 4-4 trumf och är i behov av två ruter-stölder på bordet för att gå hem. Dvs innan trumfen dras måste Syd ha två stölder. Att spela ut från D3 i trumf hittade naturligtvis ingen, och då hade rätt utspel gett en halvtopp här (22/72%) ! Med dessa två exempel kan vi konstatera att det ”enda rätta” behöver inte innebär storvinst i praktiken! Ger lite ibland och mer än annan gång, men hur viktigt är det att hitta ”det enda rätta” utspelet? Och hur ofta förekommer då dessa situationer?

Inte så ofta vid 2% av utspelstillfällena med trumf! 61% duger trumf lika bra som något annat utspel och i 37% blir det favör! Ska man då anstränga sig för att hitta dessa tillfällen som dyker upp var 8:e tävling med 24/26 brickor? Och detta för att vinna en halvtopp, det måste finnas andra områden som ger mer utdelning ”bottom-line”.

……..

Lämna ett svar