Utspel

Vilket utspel?

Posted on

I förra inlägget om utspel fanns en länk till ett Excel-ark du själv kan använda för egna analyser. Det är mycket siffror att gå igenom…De flesta böcker om utspel brukar dela in utspelen beroende på om det gäller NT eller färg och om det är utgångsnivå eller delkontrakt alternativt slam. De flesta böcker är skrivna […]