Analys av kontrakt med Power BI

Spelföraren – hp och bästa färg.

I denna modell har ett antal storheter om händerna för spelförarsidan samlats för analys.

Vi ser genast att de förfogar över 22,9hp i snitt och kontrakten ligger strax över 3 trick i snitt (9,2 stick), och det vi visste innan – det är lönsamt att vara spelförare (51,8%). Fördelningskurvan visar andelen kontrakt uppdelad på spf-sidans innehav av hp. Vi kan där se (svart) att spf i 94% (100-6,3) förfogar över 19hp eller mer. Det är med andra ord sällsynt man lyckas bli spelförare med färre hp även om det som regel verkar ge bra utdelning (53-58% i utfall). För just 13hp verkar det sämre (48,3%). Vi kan se (blått) att drygt 50% av kontrakten spelas med en 8-korts trumf där 5-3 (24%) fördelningen är mycket vanligare än 4-4 (16%) och att 6-2, 7-1 står för runt 10%. 41% av kontrakten spelas där båda händerna har en dubbelton (DD) 34% där det finns en singel och en dubbelton (SD). Det är lite vanligare (grått) att vara spelförare i fördelaktig zon (They 27%) än i ofördelaktig zon (We 23%). Över hälften av kontrakten som spelas är i högfärg (brunt) (MA 56%), NT(29%) och LF(16%). Vanligaste trick-nivån är 9 stick (37%) medan 4 trick bjuds i 28% och 2 trick 21%. Det är sällan man släpps på en trick endast 8% av givarna. Även utan kunskap om de exakta siffrorna verkar de motsvara vad som man förväntar sig, lite överraskande för mig var att det var så få givar som spelas av den sida som har minst hp.

Då Power BI är ett dynamiskt analys-verktyg kan man med lite klicka runt lite för att hitta fler intressanta siffror…

1 NT mycket bra kontrakt.

Alla kontrakt på en trick ger bra utdelning runt 55%, dvs det är dyrt att släppa motståndarna där, vilket är ett välkänt faktum. Huvuddelen av kontrakten på en trick som spelas är 1NT 80% och ger i snitt 55% i utdelning:


Med två klick ser vi statistiken för detta kontrakt. Spf har i snitt 21,6 hp vanligast är 22. Vanligen saknar båda händerna en singelton, i hälften av fallen finns en 8-korts färg och i 40% finns bara en 7-korts färg. I tabellen ser man att kontraktet är fel med 26+ hp (41,4% i utfall), då troligen 3NT är ett bättre bud. Det syns också att denna typ av underbud är sällsynta <=2%.

Två-tricksnivån.

Kontrakt på 2-trick är oftast också lönsamma (utfall 52,8%). Bäst är 2HF 55% trots att 29% går bet, vilka står för 63% av kontrakten som stannar på 2 trick. 2LF ger 50,5% och bara 26% går bet (17%). Resterande 20% av kontrakten är då 2NT, vilket är mediokert med bara 47,6% i utfall på grund av den höga bet-risken (37%).

Tre-tricksnivån.

Ser helt annorlunda ut med 3NT som bästa kontrakt med 54,8% i utfall, och där 47% av kontrakten på tretrick är 3NT. 3HF är antingen för högt eller för lågt. Utfall 48,1%, 28% av kontakten och med bet-risken 44%. Utfallet skiljer mycket beroende på zoner, i ozon 49,3% medan 46,8% i zonen. 3LF är bättre med sina 48,3% då det bjuds med mindre risktagande och högre hp-nivå är 3HF.

Fyr-tricksnivån.

Domineras helt av 4HF (92% av kontrakten på denna nivå), utfall 51,6%, lägre än förväntat?  Återstående 8% är 4LF med ett utfall på 46,6%, 4NT lyser med sin frånvaro.

Fem-tricksninån.

”Never” som det står i böckerna är korrekt, utfall 42,9% med en betfrekvens på 53%. 5LF är troligen olönsamt även om det går hem…

Lillslam.

Är lönsamma kontakt som bjuds 30,3hp i snitt och ett utfall på 55,2%. 6HF är överraskande vanligast 58% och 6NT med 40%. Lillslam i LF står för runt en procent, men är en lönsam historia 63,3% i utfall och bjuds företrädesvis med 5-4 och 6-4 och med 29,3hp i snitt. Något för finsmakare och experter?

6HF ger 55,1% i utfall och bjuds på samma hp-nivå 29,4 och med minst 8k i trumf. 6NT ger 55,0% och bjuds med hp-nivån 31,8 och med bästa färg på 7 eller 8 kort (89%):

Analys av 6NT som slutbud.

Bilaga.

I en Power BI presentation väljer du vad du vill filtrera på med enkla klick i bilden på något ”visuellt” objekt i någon av bilderna som visas.

I bilden är NT valt med en trick-nivå på 12, dvs lillslam i NT.

Vi tittar vad som då presenteras i de olika delbilderna.

I tabellen ser du att kontraktet är bjudet med 29-36hp. I kolumnen ”Andel” visas frekvens och i kolumnen ”Utfall” ser du vilket genomsnittligt utfall kontraktet gett. I ”Bet” kolumnen redovisas hur ofta kontraktet gått bet.

Frekvenser för olika hp åskådliggörs för 6NT kontrakten och de svaga staplarna visar hur normalläget är, dvs för all redovisade kontrakt. Man ser tydligt att för 6NT krävs fler hp än vad den normal fördelningen är. Här redovisa några nyckelvärden för de utvalda givarna, medelvärde på gemensamt hp, antalet stick och utfallet för de valda händerna.

Här redovisas fördelningen i den ”bästa färgen”, dvs den längsta och med lika längd den högsta. 35% av 6NT spelas med 5-3 och 18% med 4-4, båda lite högre än ”normalvärdet” för alla händerna i analysen.

Här redovisas fördelningen av längden på ”bästa färg”. Vi ser att preferenserna är 7 eller 8-korts, med mer svitade händer väljs en trumf i stället. Data är en summering av den tidigare grafen. 7-korts (30%) är summan av 4-3 (22%) och 5-2 (8%) etc.

Här redovisas fördelningen av längden på ”bästa färg”. Vi ser att preferenserna är 7 eller 8-korts, med mer svitade händer väljs en trumf i stället. Data är en summering av den tidigare grafen. 7-korts (30%) är summan av 4-3 (22%) och 5-2 (8%) etc.

I VSD-grafen redovisas den andra sidan av fördelningen, de kortaste färger på de två händerna. V=Void (dvs renons), S = Single och D = dubbelton.

DD betyder alltså att båda händer har en tvåkorts-färg som kortaste färg. SD en har en singel och den andra har en dubbelton etc.

Denna graf anger andelarna av zonförhållanden för de utvalda givarna. Vem är i zonen: They, All, None eller We.

Typ av kontakt Ma (major dvs högfärg), NT och mi står för minor, dvs lågfärg. På 6-tricksnivån är 40% av kontrakten NT och då vi klickat på denna stapel är den redovisade med förstärkt effekt. Vill du välja att kombinera filter håller du ned ”Ctrl”-tangenten samtidigt som du klickar, och vill du tar bort ett filter så klickar du på den valda stapeln för att återgå till ofiltrerat läge.

Tricks anger hur många stick kontraktet avser, då vi analyserar lillslam är 12 valt vilket representerar 2% av alla spelade kontrakt…