Rankingrapport 2020 – 2

Konklusion.

Med de ny flikarna visas siffror som kan hjälpa dig hitta åtgärder som kan utveckla din bridge. Du får tips om vad som ni tjänar bäst på att förbättra: budgivning, utspel eller spelföring och motspel. 

Nya flikar.

Arket innefattar numera sex flikar där tre extra tillkommit för dig som är en riktig ”siffer-bitare”. Avsikten med dessa flikar är att gå lite djupare på de tre ”grenarna” där ni kan jämföra era prestationer med andra par för att eventuellt hitta områden där ni har störst potential att utveckla er bridge. Totalt finns alltså nu dessa flikar:


De tillkommna är ”Spelföring”, ”Motspel” och ”1822”. De tre tidigare flikarna finns beskrivna i del 1. I ”Ranking-fliken hittar du era prestationer, dvs medelvärdet på brickor i respektive kategori. De tre nya går alltså på djupet för utfallet den senaste månadens rullande 12-månadsvärden.

Februari 2020 var första månaden jag och min ”nya” partner Ted hade spelat tillräckligt många gånger för att komma med (10). Vi landade lite positivt överraskade på femte plats och har nu en svår tid framför oss för att hålla den positionen, då vi är jagade av fyra par bakom oss med ett utfall med 54+, det är bara tiondelar som skiljer.. Vill vi uppåt krävs extraordinära prestationer. Säg att vi deltar i två tävlingar i februari och vi vill öka med 1,1% för att nå topp 3. Vad krävs för det? Vi får en liten ekvation att lösa: 55,9 = (10*54,9 + 2x )/12, dvs x = (12*55,9-549)/2 = 60,9. Vi ska alltså snitta 60,9% på dessa två tävlingar. Deltar vi i fyra tävlingar får vi: (14*55,9-549)/4 = 58,4% lite mer rimligt, men som planen är blir det nog bara två. Vi gjorde dock 61,1% i torsdags så ännu är inte hoppet borta 🙂 Trist är bara att treorna gjorde 64,2 så det lär bli svårt att gå om dem, även om deras resultat späs ut med fler tävlingar… De ökar från 55,9 till 55,9 + (64,2-55,9)/20 = 56,3!! För att få total koll måste du också ha koll på vilka resultat som bortfaller nästa månad, mao lite kul huvudräkning 🙂

Vi landade alltså på ett medelvärde på 54,9% på de brickor vi spelat under 10 tävlingar, dvs runt 250 brickor. På de brickor vi var spelförare snittade vi 53,9% och när vi spelade motspel fick vi ihop 56,3% (bäst i klassen?). Betydligt sämre gick det i de jämna runt 40% av brickorna där det oftast är kamp om ett delkontrakt 51,3%. Vid en snabb analys verkar det som det är där vi kan förbättra oss enklast? Vad ingår då i dessa siffror och hur påverkas de och vad kan ”mätas” med den information som finns inknappad via Bridgemate?

När det gäller spelföring/motspel så är det ju en summa av: Hur bra slutkontrakt man landade i,  Vilken tur/otur man hade med utspelet och hur bra man skötte sina kort under spelet. Det är dessa tre moment som kan mätas med BM-dosans inmatningar. Önskvärt vore ju att kunna analysera budgivningen och spelet i mer detalj för att lokalisera vad som brast. Detta är moment som fortfarande måste göras manuellt genom analys av varje enskild bricka för att hitta mönster i vad som kan förbättras. Datorn kan möjligtvis ge lite hjälp med att plocka ut brickor som kan vara värda att analysera. Kommande plan för vidareutveckling av analys med BridgeFacts.. ( Analys Datamodell.xlsm ) ännu bara på ritbordet.

När det gäller delkontrakts-brickorna (18/22) finns oftast flera psykologiska moment som optimism, riskvillighet att kombinera med kortvärdering, zoner etc. Hur bra man lyckas i denna gren är en kombination av att landa i bra kontrakt genom att offra sig i de rätta lägena och ta en bet eller två för att uppnå det bästa resultatet, alternativt att inse att deras bud är bet…

Spelföring.

Vi ser snabbt att vi rasar från 5 totalt till 11:e plats med våra 53,9% i denna gren. Vad beror då detta på? I kolumnen”Pot_Bud” (står för potential för slutbuden) hittar vi mediokra 46,1%. Denna siffra ska tolkas så här, om de slutbud vi hamnat i när vi blivit spelförare spelas efter DD, dvs med det antal stick som är teoretiskt möjligt, skulle vår siffra varit 46,1%. Som tur är händer andra saker i spelet i verkliga livet… Nästa kolumn (Pot_Utsp) säger hur potentialen på slutbudet är direkt efter utspelet och vi ser då att vi alltså efter utspelet har en möjlighet att uppnå 54,2 i genomsnitt på våra slutbud, med 8,1% differens kan vi konstatera att vi under våra tio tävlingar haft generösa motståndare som bjudit på favörer i utspelen. Tyvärr schabblar vi lite efter utspelet och ger bort något stick som inte DD gör (vi är ju bara människor och vet dessutom inte hur alla korten sitter) så vi tappar 3 tiondelar och landar på våra 53,9%. Som synes förbättras ofta potentialen på spelförarens kontrakt då verkliga utspelare ger favör. Sedan återstår det att som spelförare förvalta detta pund och inte tappa några stick i onödan i spelet, gör man det blir utfallet sämre än Pot_Utsp.

I de tre följande kolumnerna redovisas hur spelet flöt i enheten ”DD-stick”, dvs ditt resultat jämförs i två  de två olika lägena ”före utspelet” och ”efter utspelet” med de teoretiskt möjliga DD-resultaten i stick mätt. Först är ”DDtot”, vilket är summan av avvikelse på de stick ni tog i era kontrakt jämfört med de som är möjliga enligt DD-tabellen. Exempelvis: Spelar du 4sp+1 och det i DD-tabellen står att det är möjligt att ta 12 stick får du 11-12 = -1, spelar du 4sp+3 får du 13-12 = +1. Summan av alla dessa differenser för alla brickor ni spelat divideras sedan med antalet brickor som ingår och man får ett medelvärde per spelad bricka. Då vi har 0,22 på runt 125(?) spf brickor ligger vi på 0,22*125 c:a 27 stick utöver DD i spelföringen inklusive de favörer vi fått av motståndarna. Kolumnen ”DD_Utsp” innehåller summan av all favörs-stick ni fått dividerat med antalet kontrakt, vilket om vi antar vi har 125 spf-brickor blir 0,27*125 = 34 favörs-stick, vilket inte är exakt Fav% (men nästan..)  då man ju vid ett utspel ibland får två eller fler stick till skänks. Siffran räknas ut genom att en ny DD-analys sker i samband med inläsningen där utspelskortet värderas, på samma sätt som sker i DD-Solver, där du i varje ögonblick kan se vilket slutresultat varje valt kort kan ge. Vi har alltså fått favör av våra motståndare i var fjärde giv, det är nog mer än vi borde då medelvärdet för alla paren är 0,24. Bra i kolumnen kan ju också tolkas som att vi är så snåla i budgivningen att motståndarna gör sämre utspel mot oss. Vad som är tur vad som är skicklighet, det är oftast inte möjligt att se med de siffror som fångas i BF. Slutligen har vi då skillnaden mellan DDTot och DDUtsp kallad ”DDSpf”. Den visar då hur många DD-stick ni som spelförarer har lyckats få ihop i medeltal per spelad bricka. Det är som synes ytterligt få par som lyckas få ett positivt tal i denna kolumn. Lars och Hans ståtar dock med 0,09 vilket innebär att de med ren råstyrka eller att de inger sådan respekt att  folk schabblar i motspelet, det är ju inte möjligt att uppnå ett resultat bättre än DD med mindre än att man får hjälp! Hursom deras 0,09 ska alltså tolkas som att de tar 13*0,09, dvs runt 1 stick extra mot DD per kväll, och det är inte frekvensen av skvisar och inpetningar för dessa finesser behärskar DD också.. Om man däremot jämför det med våra -0,03 så innebär det att de med samma kort som oss i snitt tar 0,12 stick mer än vi, dvs i en bricka av 8 slår de oss med ett stick. Inte mycket kan tyckas 🙂

Slutsatsen att dra för mig och min partner är att vi måste få mer precision i vår budgivning så vi slipper spela omöjliga kontrakt. Med tanke på hur lite vi spelat är vi dock väl medvetna om denna brist i vårt spel. Efterhand som missförstånden uppträder försöker vi täta luckorna där vi läcker MP :-). Sen har vi haft lite mer tur med utspelen än de flesta men vi har skött korten hyfsat i klassen. Vilka slutsatser kan du dra av dina gena siffror?

Motspel.

Kolumnerna i denna flik är helt analoga med de i Spelförings-fliken.

Så i stället för att göra en detaljerad beskrivning av dessa lägger vi fokus på att försöka tolka siffrorna. Glädjande nog ligger Ted och jag överst i denna gren, vilket är lite förvånande med tanke på hur få brickor vi spelat tillsammans jämfört med övriga par i listan. Tänker man analogt med sin partner i vissa sammanhang är det ju inte så mycket som behöver justeras, vilket är enda förklaringen jag kan hitta för att förklara vår position. Hittills har det alltså inte varit roligt att vara spelförare mot oss :-). Förklaringen är delvis att vi lyckats få vår motståndare i ofördelaktiga slutbud (52,5%), vilket är nästan bäst i klassen. Tittar man på de andra paren med bra värden här hittar man par med en relativt aggressiv bud-stil, så det verkar som vi prickat ganska rätt med lika-tänk inom detta område. Vi känner skillnaden på inviter och konkurrens-bud? Sedan rasar dessa bud till 44,9% i potential på grund av våra usla utspel med en orimlig hög siffra i denna gren trots att vi båda pluggat böcker i detta ämne. Förmodligen har vi en del övning vid bordet innan denna kunskap ger full skörd… Detta sker genom att vi ligger på höga siffror runt 25-27% av utspelen ger vi favör! När vi efter denna chock börjar spela får vi ut desto mer och ökar på 11,4% till makalösa 56,3% totalt i denna gren. Visst vi har haft några vackra motspel, men att de varit så lönsamma…
Observera att siffrorna med DD-stick är ett ”nollsumme-spel”, vinner er sida ett DD-stick så har de ni mötte förlorat ett! Det verkar ju förvånande att det är lättare att få + i DDMot än det är i DDSpf. Den troligaste förklaringen till detta är att man i motspelet får fler DD-spel av de motståndare som är mediokra spelförare än det är att på egen hand spela ihop dem. Som spelförare tvingas man ju spela först i fler stick än motspelarna då man ju förväntas ta flest stick i denna roll. Att spela först i ett stick är ju alltid en nackdel, så risken att man väljer fel som spelförare är ju högre eftersom du i denna roll gör det oftare än motspelarna. Det syns tydligast på de som ligger längst ned i listan då alla har + i denna kolumn, medan de har ett kraftigt minus i ”DDSpf” där de kommer upp i att ge bort ett DD-stick i varannan giv.

18/22 Delkontrakten.

Den avgörande grenen i MP-tävlingar? Kanske inte men klart viktigare i par-tävlingar än i lag-tävling, då ju alla brickor är lika viktiga i MP-tävlingar. Sedan är den klart undervärderad i bridge-litteraturen och i fins sammanhang betraktad som ”en gossen Ruda”. Den innehåller ju både givar med spelföring och med motspel så analys-parametrarna blir lite annorlunda för att belysa dessa givar.

Då detta är vår sämsta gren lämnar vi tolkningarna av siffrorna tills vidare och fokuserar i stället på vad siffrorna står för. Grenen är svår då den innehåller många moment av svåra överväganden redan i budgivningen. Att bjuda 3NT med bal/bal och 25hp kan ju en blind höna göra… Budgivningen fångas inte med BM-dosan så man kan bara göra indirekta observationer och därmed spekulationer på vad man ska göra för att förbättra prestanda i denna gren. En ny parameter för att gruppera par har införts i databasen, OptF – optimistfaktorn. Värdet på denna redovisas i F-kolumnen. Min tro har hittills varit att aggressiv budgivning lyckas bäst i delkontrakten, men så verkar ju inte vara fallet då topp 3 inleds med ”pessimister” enligt den nya värdeskalan. Nu har det naturligtvis en hel del att göra med hur man definierar aggression, bland annat ingår hur ofta man får bet i sina kontrakt, vilket ju kompenseras av att är man mycket skicklig i spelföring så inträffar ju det sällan.. Så det föreligger en risk att OptF inte är ett bra mått på något, vilket framtida analyser får ge besked om. Kanske ska definitionen ändras… I botten på listan ligger ett antal par med ganska höga OptF…
Vi ser alltså att nyttan med att använda OptF i nuvarande skepnad är begränsad, eller så kan man tolka det som att man kan lyckas i 1822 på olika sätt. Låt oss i stället titta på de andra kolumnerna.
1822” visar utfallet i brickor där ni förfogar över 18-22 hp liksom motståndarna. De i toppen har 60+ medan vi landar på 51,5, dvs det verkar som det finns utrymme för att lyckas bättre med dessa brickor.  I ”SpfTot” redovisas i hur stor andel av spelade givar som paret agerat spelförare och i ”SpfDK” motsvarande siffra för 1822-brickorna. Man kan skymta att de flesta av de som ligger i topp också har förhållandevis höga siffror där utom ettan :-). Vi som lyckats sämre (11-13) ligger också på deras siffror men med utebliven framgång. Lyckas vi bli spelförare i de brickor då man ska undvika den rollen eller vad beror det på? Det finns många 1822-brickor där det är en fördel att vara spelförare men det finns också de där det gäller att överlåta spelandet till motståndarna. Sedan kan man naturligtvis släppa den rollen till par som är svaga i spelföring om man själv tror sig vara bra i motspel. I kolumnen ”DKSpf”  redovisas medelvärdet på trick-nivån ni spelat i dessa givar medan ”DKMot” visar på vilken nivå ni släppt era motståndare. Vissa lyckas lur upp motståndarna på en högre trick-nivå än där man själv stannar, ett tecken på att man får bra motspel i detta läge. Att som trean vara spelförare i 63,5% av fallen på 2,6 i trick-nivå och att inte släppa motståndarna från de i medel ligger på 3,3 verkar ju vara ett framgångs-recept. Detta är ett av fascinerade mönster man kan förundras över vad orsaken kan vara. De som ligger högt på listan lyckas i de flesta fall få upp motståndarna utan att själva bjuda högt. Att som vi göra tvärtom tillhör ju relationen för de som lyckas mindre bra.

Fliken behöver utvecklas mer då det verkar svårt att hitta nyttig information på vilka åtgärder man bör vidta för att avancera. Synpunkter och idéer mottages tacksamt 🙂