Vad kostar en favör?

Konklusion.

I vart fjärde av dina utspel kan du välja vilket kort som helst – ingen skillnad! I 3% av dina utspel finns bara ett kort som är ”rätt”. De lätta utspelen är nästan gratis, dvs det är svårt att göra fel och totalt sett är dessa därför billiga, dock icke om du råkar göra fel i dessa lägen. De svåra utspelen kostar mycket mer att missa och är mer avgörande på din totalscore i en tävling där de finns, som tur är de dock mycket sällsynta, dvs egentligen inget att bry sig om.

Vad är en favör i utspelet?

”Favör” är en populär term för att klassificera ett dåligt utspel i bridge. I normalt språkbruk innebär det att man ganska uppenbart med sitt utspel har gjort ett dåligt val så det är direkt uppenbart att spelföraren fått ett ”gratis-stick”. Klassiskt är att jag drar för en kung och spelföraren har ED och får ett stick, som hen eljest omöjligt hade kunnat tillskansa sig. Egentligen är inte situationen så enkel, men i snabb-analysen direkt efter spel förekommer det tyvärr att utspelarens partner fäller kommentaren: ”Ditt utspel gav ju favör”. So what? Shit happens…
Gör man analyser med DD-solver och tittar på ett utspel så händer det att denna typ av utspel inte är favör?? Hur kan då detta vara? Favör i ”DD-mening” är att utspelet ger ett extrastick till spelföraren totalt sett, dvs inte direkt kanske utan senare..
Allting i bridgespelet har ju egentligen med tempo att göra, dvs det gäller att hinna få sina stick i tid innan motståndarna fixat sina. Så det händer att man ibland ger bort ett stick för att själv kunna tillskansa sig två eller fler en stund senare, detta är ju smart 🙂
Så i BridgeFacts betyder ”favör” att man gett bort ett stick totalt sett med bästa spel/motspel, dvs med ”DD-ögon”, dvs att man vet exakt hur korten sitter i aktuell giv och spelar optimalt. ( Ja, jag vet det är teoretiskt… OCH att det innebär begränsningar i de slutsatser man kan dra i verkligt spel… )

Favör i BridgeFacts.

Det som redovisas och beräknas i BF är alltså ”DD-favör”, vilket också är det som redovisas om du laddar ned PBN-filer till din dator och kör DD-Solver och tittar på brickorna där. Så har du kungarna i alla färger och spelföraren har ED i alla färger ger du ingen favör när du drar för en av dina kungar, även om det är uppenbart att du ger bort ett stick, men du hade ju inget val! Alternativt drar du för Kxxxx och spelföraren har ED och du med det utspelet till syvende och sist ger möjlighet till att ni tillskansar er något extra stick, som inte är möjligt eljest så är det heller ingen favör. Du utnyttjade bara tempot som utspelet ger – på rätt sätt! Utan det som gäller är vad DD-analysen ger, dvs är utspelet rätt med ”DD-ögon” redovisas 0 i BF, vilket för övrigt är det bästa du kan uppnå som utspelare. Favör klassas som -1 eller i vissa fall som -2,-3.. beroende på hur ödesdigert ditt utspel var. Det händer inte ofta och mest i NT att ett utspel kan ge mer än ett stick i favör. Vi strular inte med sådana detaljer utan redovisar alla utspel som är negativa som favör, ett eller flera stick. Antalet utspel du gör med favör ställs sedan mot antalet utspel du gjort totalt och på detta sätt beräknas kvoten, som oftast kallas ”Favör%” i rapporterna från BF. Tittar vi i en vanlig analys för en tävlingskväll kan vi hitta:

En av våra ”lycko-kvällar” 2 favörer på 14 utspel 14,2%! Med filter på dessa ”olyckor” ser vi på första raden (26), ett riktigt dyrt misstag (-2,7% på totala utfallet denna kväll). Med Fru Fortunas alternativt spelförarens hjälp räddade vi det hela genom att ta tillbaks detta stick (+2,7% i SPF/Mot -kolumnen) och landade brickan på 88% i stället för på en nolla. Samma hände i den andra brickan, men där var utspelet egalt då de hamnat i fel kontrakt, så det var oväsentligt för vårt utfall om vi gav bort ett stick, vilket vi till syvende och sist ändå inte gjorde! Dvs som vanligt, ska du göra bort dig gör det vid rätt tillfälle! Det tillhör undantagen att man landar på 80% när man gett favör i en bricka, oftast syns det och märks på resultatet om man slarvat med utspelen vid flera tillfällen en kväll. Denna kväll gjorde vi få (14%) och hade turen att vi räddade dem alternativt att det var egalt. Sen händer det inte alltför sällan att utspelet inte är kritiskt utan du kan välja fritt bland din tretton kort, inget är bättre eller sämre än det andra, samtidigt som det i andra givar bara finns bara ett fåtal kort att välja på för att undvika ge bort ett stick i ”onödan”.  Låt oss titta lite på detta faktum:
I bilden visas hur många utspel som inte ger favör (EjFav kan ju vara mellan 1 till 13 då ju utspelaren förfogar över exakt 13 kort på sin hand) och tittar man noga kan man se att i nästan hälften (25+9+7+8%) av utspelen har du 10 eller fler kort att välja mellan utan att ge favör. I 21% (3+5+6+7) av fallen har du färre än 4 kort att välja mellan, representerat med de blå staplarna. Man kan också se att ju svårare ett utspel är (dvs ju färre alternativ EjFav 1-13) desto högre andel är det som gissar fel och ger favör (Orange staplar). Enbart 37% gör rätt om det bara finns ett kort att välja. ”Kost Medel” anger hur mycket ditt tävlingsresultat potentiellt påverkas av ett felaktigt utspel beroende på svårighetsgraden. I den svåra gruppen 1,2,3 ger det ett tapp av 0,8% på ditt slutresultat i medel på en tävling (Grå kurvan). Vi ser också det förväntade att ju enklare ett utspel är desto fler lyckas och desto mindre blir påverkan av slutresultatet  Egentligen ganska självklara samband. 🙂
Kolumnen ”Kost Medel” kan tarva en förklaring. Den uttrycker hur mycket du hypotetiskt tappar på att ge favör i stället för att välja rätt utspel, dvs ett utan favör. Beräkningen sker genom att bedöma potentialen på slutkontraktet med DD-spel och motsvarande potential efter utspelet, vilket innebär att dessa siffror är lika vid ett favörsfritt utspel medan det uppstår en differens som uträknas till påverkan på slutresultatet beroende på hur många brickor man spelar i tävlingen. Det som redovisas är medelvärdet på denna differens. Vi ser också att detta värde är hårt relaterat till Fav% av naturliga skäl. Ju svårare utspel man lyckas med desto mer belönas man.

Hur lätt är ett – dvs dräpande utspel?

Det verkar som det är ungefär lika lätt/svårt att hitta ett enda kort bland 13, som att hitta tre bland 13 (64,58 och 61% favör) om man tittar på de orange staplarna eller i tabellen ovan. Detta verkar ju märkligt, det borde ju vara tre gånger så svårt kan man ju spontant tycka… Med högre antal rätt utspel ser vi tydligt att Fav% minskar kraftigt, både för A- som för E-spelare. Det verkar också som att E-spelare blir lite mer belönade för bra utspel.
I många situationer när man analyserar ett specifikt utspel är det konstruktivt att tänka ”enda rätta” ,  ”lika bra som något annat”. När det gäller att endast ett är rätt så är det troligen så att i de fall det finns enbart ett att välja så råkar det vara en singelton? Låt oss undersöka om det är detta faktum så gör detta val så enkelt. Vi plockar alltså fram hur ofta det är så att ett singelton utspel är det enda rätta jämfört med om det är lika bra som något annat. Vilka är då övriga ”ett är rätt”? Sitter du med Exxx(xx…) och hittar en singel hos din partner är ju en situation och en annan änn mer svårfunnen i praktiskt spel är ju att med Kx spelat ut K i hopp om att hitta Exx(x..) hos partnern för en snabb stöld. Finns det andra situationer med enbart ett kort som det dräpande utspelet?

Tabellen ovan visar de drygt 35′ utspelssituationerna av totalt 1148′ där det bara finns ett kort som är rätt, dvs en mycket liten andel av alla utspelssituationer (3%), så det innebär att om du spelar 2ggr/vecka vilket i så fall innebär ca 200 brickor per månad, så ansvarar du i snitt för 50 utspel per månad, och då uppstår denna situation 1-2 grr/månad. Egentligen inget att bry sig om, utan tabellen är mer av akademiskt värde. N står för NT och F står för utspel mot färgkontrakt. Vanligast är att det är singelutspel som är det unika (8740) men det finns väldigt lite MP att hämta då vi ser att de flesta hittar detta utspel (bara 11% har gett favör, dvs missat detta utspel), vilket innebär att det ger bara 0,1% i påverkan på ditt slutresultat på en tävling om du missar detta, vilket händer mycket sällan..

Ett i högen?

Blev minst sagt lite förvånad att utspelet i så stor utsträckning (25%) är egalt, och man lockas ju nästan tro att det är likgiltigt vad man spelar ut i 50% av utspelen. Hur lyckas man med sina utspel om man spelar som en ”apa” (populärt när det gäller aktiespekulation så varför inte här). Så hur står sig då en pil-kastande apa mot en expert i bridge i grenen ”utspel”?

Plockar vi fram de blå staplarna lite och räknar på det får man att slumpvis valt utspelskort ger favör i 34% av utspelen. Hur lyckas då olika spelare?

Skönt – utspel i bridge är en skicklighetsgren till skillnad mot aktie-spekulation!! Vi ser att de med högst hcp ( E=hcp>=48) ger favör i 4% oftare än de med hcp under 26,5 (A)! Hur mycket påverkar det då resultatet i snitt på en tävling, dvs vad tjänar du på att bli bättre i denna gren.

Det vill säga har du alternativt ni gjort 10 utspel en kväll och 3 av dessa renderade i favör får ni kvoten 30% för denna prestation. Hur vanligt är det då med att man ger favör och kanske viktigare hur kostsamma är dessa under en kväll.