Allmänt

Vinnande KPI:n i bridge – %

Posted on

KPI? – Key performance indicator. Nyckeltal är det svenska ordet. I min profession i näringslivet har det varit enkelt – vinsten! Ju högre desto bättre!När det gäller att mäta prestanda i bridge är det inte lika enkelt, det finns åtminstone inga färdiga mallar att följa. Som jag tidigare skrivit – jag har fastnat för procenten. […]