Uncategorized

Analys av kontrakt med Power BI

Posted on

Spelföraren – hp och bästa färg. I denna modell har ett antal storheter om händerna för spelförarsidan samlats för analys. Vi ser genast att de förfogar över 22,9hp i snitt och kontrakten ligger strax över 3 trick i snitt (9,2 stick), och det vi visste innan – det är lönsamt att vara spelförare (51,8%). Fördelningskurvan […]

Uncategorized

Handikapp i bridge

Posted on

Sammanfattning: Kan en förenklad formel användas för att beräkna hcp-justeringar i bridge? Kan den enkla formeln DHcp = (50-HPct)/F, där F är en faktor som beräknas och är en funktion av antalet spelade brickor och par som deltar i tävlingen i storleksordning 10-20. Svaret är ja, med vissa reservationer. Är bridge prestige och prestation? Nä […]

Uncategorized

Spelförare? E de bra de?

Posted on

Vilket är lönsammast i tävlingsbridge? Att vara spelförare eller att spela motspel? Det är ju en klar fördel att se de gemensamma resurserna så i de flesta när man frågar någon blir svaret spontant – spelförare! Är det då rätt uppfattat? Låt oss i vanlig ordning titta på lite siffror … Rakt över alla givar […]

Uncategorized

Mina synpunkter om inkliv

Posted on

Är inte detsamma som vad som sker vid det gröna bordet i stridens hetta… + Sammanfattning. Bakgrund. Varför kliva in? · Föreslå ett bra utspel till partnern. · Ge möjlighet för kamp om ett delkontrakt · Ta bort budutrymme för motståndarna – försvåra.. · Förbereda för egen utgång eller offring …. Punkterna är fritt översatta […]

Uncategorized

DDDiff och övertrick–vilken påverkan?

Posted on

Vad innebär då +0,22 DDDiff/giv för par A mot –0,28 för par B? Skillnaden är 0,5 vilket alltså ska tolkas som att par A tar en övertrick extra mot par B på varannan bricka. Hur mycket påverkar då detta slutresultatet i en tävling? Att ta extra övertrick kan ju ge helt olika utdelning beroende på […]

Uncategorized

Värdering av prestation…

Posted on

Det ultimata måttet på prestationen i en bricka i partävling är MP eller %, dvs prestationen i förhållande till andra med samma förutsättningar. Problemet med denna indikator är att man inte kan särskilja orsaken bakom på ett analytiskt sätt. Orsaken till en bra prestation kan bero på många faktorer, om man var på spf-sidan kan […]

Uncategorized

Praktik och teori

Posted on

I de flesta fall överträffar verkligheten alla teorier. Så även när det gäller vårt försök med mer “rättvisa tävlingar”. Metoden är provad i fyra veckor då en “optimal” par-nummer fördelning beräknats där “lyckotalet” varit på 1-1,5% enligt plan, dvs de par-nummer som utdelats på anslagstavlan. Lite beroende på de olika parens hcp och preferenser är […]

Uncategorized

Vad är då BFXL?

Posted on

Visionen är att täta alla läckor man har där man tappar MP till motståndarna.Hur kan man då göra det? Det enkla svaret är att är att lära av misstagen och undvika göra om dem. Och att titta på de som kan mer och försöka göra som de….Men systemet är inte riktigt där ännu… Vi behöver […]

Uncategorized

BridgeFactsXL

Posted on

Är arbetsnamnet på efterföljaren till BridgeFacts, som jag jobbat med under hösten. Orsaken att övergå till Excel var att det skulle förenkla mitt utvecklingsarbete, då det är så mycket enklare att arbeta där som utvecklare jämfört med att erbjuda motsvarande funktioner på webben. Blev det så, enklare alltså? Det blev att börja om på helt […]