Budgivining

27hp+

Posted on

Skall man i partävling med mer än 27hp alltid bjuda NT? Om man tittar bland de 1388 givarna med frågeställningen NT/HF verkar det finnas ett antal brickor där det tycks vara så att om man har mer än 27-28 hp så ger ett NT-kontrakt lika många stick som ett HF-kontrakt, att NT är att föredra […]

Budgivining

3NT/4HF

Posted on

I partävling uppstår inte alltför sällan frågan om utgången ska bjudas i NT eller i högfärg. Det finns ofta en hel del MP att hämta om man gör mer rätt än flertalet i detta val, då många är fostrade att bjuda HF så fort de har 8 kort tillsammans. Många mindre rutinerade tycker också att […]

Budgivining

1388 exempel på NT/HF utgångar

Posted on

Denna lista innehåller 1388 exempel där det är troligt att NT är ett bättre bud än högfärg. Det finns ett antal olika lägen enligt DD-analysen där ibland NT-kontraktet är svårare att spela hem än motsvarande högfärgskontrakt… Läs och begrunda : http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176539.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176539.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175786.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175786.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175784.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175784.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174249.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175208.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175208.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174244.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174240.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174240.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.173726.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.173726.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172631.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172626.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172624.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153788.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153789.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153784.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153784.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153782.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153781.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153781.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153779.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153790.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153773.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153773.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153772.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153772.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153768.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153764.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153763.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153761.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153760.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153757.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153726.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153726.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153725.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153724.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153724.33http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153721.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153721.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150918.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150918.35http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150918.36http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150916.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150916.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143605.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143605.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143589.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143589.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143589.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143589.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143604.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143588.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143588.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143603.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143602.33http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143586.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143586.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143601.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143601.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143585.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143585.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143585.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143584.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143583.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143598.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143597.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143597.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143581.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143596.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143596.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143596.36http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143595.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143579.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143579.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143579.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.146244.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143594.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143593.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143593.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143577.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143574.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139992.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139988.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139987.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139987.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139986.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139982.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139975.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139975.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139975.33http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139974.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139974.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139974.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139974.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139973.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139973.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139969.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139968.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139967.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139922.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139922.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139922.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139920.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139917.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139916.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139916.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139916.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174400.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174434.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174399.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174399.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174433.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174429.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174429.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174398.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174420.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174397.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174395.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171628.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171660.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171660.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171634.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171623.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171609.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171632.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171621.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171608.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171608.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165858.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165857.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165857.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165856.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165849.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165849.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157682.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157667.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157666.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157647.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157647.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157664.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157679.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157677.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157662.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157641.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157641.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157641.33http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157674.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157659.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157659.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157634.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157657.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157657.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157631.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157671.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157671.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157629.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157670.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157627.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157627.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157654.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157654.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157625.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157625.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157625.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157625.37http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153391.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153391.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153388.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153384.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157020.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153382.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153386.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153379.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153379.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172193.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172193.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172189.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172189.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172188.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172188.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172187.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172192.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172180.32http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169956.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169955.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169955.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169952.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169945.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164102.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164100.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164099.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164099.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164098.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164098.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164095.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164094.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164093.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160644.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160644.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160643.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160642.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160642.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160641.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160640.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160640.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160635.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160632.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160627.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160627.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160625.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160625.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160624.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160550.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160550.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159835.32http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154884.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154876.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154875.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154875.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154883.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154883.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154800.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.152965.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.152965.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.152965.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.148389.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145683.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145682.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145682.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145680.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145679.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145678.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145678.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145677.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145676.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145674.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145674.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145670.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145669.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145668.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143425.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143423.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143423.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143423.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143421.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143421.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143417.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143417.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143416.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143416.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143413.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143413.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143412.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143411.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134333.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134333.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134331.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134329.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134326.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134324.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134323.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134322.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134319.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134318.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134316.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134316.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134314.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133171.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133166.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133164.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133164.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133164.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133164.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125835.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125835.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125833.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125833.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125827.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125820.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125819.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125819.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125818.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125817.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125812.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125809.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125808.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125807.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125807.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125807.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125806.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125804.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127322.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127322.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123294.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123291.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120866.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120865.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120863.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120862.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120862.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120861.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120860.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120860.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114420.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114416.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114414.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114414.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114412.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114409.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114408.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114408.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113419.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110327.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110327.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110326.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110324.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110321.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110320.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110319.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110318.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110318.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110318.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110317.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110316.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106905.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106905.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106904.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106901.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106901.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106901.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106900.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106900.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106895.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106895.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106892.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106892.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106886.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103437.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103437.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103432.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103429.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103426.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103424.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103423.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103422.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103421.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103421.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103418.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100488.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103210.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103210.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100483.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100483.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100482.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100482.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.97245.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.97244.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.97244.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95331.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95326.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95318.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95315.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95311.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91591.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91590.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91588.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91587.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91581.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91575.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91574.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91574.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91574.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91574.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91571.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91570.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.86078.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.86072.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.84547.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.84545.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.84543.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.84542.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83298.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83298.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83296.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83294.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83292.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83291.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81726.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81725.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81723.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81723.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83619.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83619.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83619.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81614.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81610.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81610.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81609.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81607.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81020.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.79368.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77113.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77112.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77111.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77110.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77110.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77110.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77019.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77019.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.71190.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.68015.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.68015.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60007.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60781.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60781.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.52807.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176756.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176755.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.167696.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.167696.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.167696.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.167696.37http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175219.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175218.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175217.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175217.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175216.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174489.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174487.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174485.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172301.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172301.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172301.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172300.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172300.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172297.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172295.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172225.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172224.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172081.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172079.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168203.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168203.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168202.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168202.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168202.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168201.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168200.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168199.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166545.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166545.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166543.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166542.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166540.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166540.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166540.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165044.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165043.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165038.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162580.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162579.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162578.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162575.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162575.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162573.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162571.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162570.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161508.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161508.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161501.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161959.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159374.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159374.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161278.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150043.38http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159682.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159680.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159680.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159678.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159678.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159677.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159677.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159676.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159676.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159675.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159373.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159373.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159373.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159372.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159371.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158049.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158046.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158046.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158045.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158050.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158041.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158041.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158040.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157918.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157917.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153646.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153642.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153642.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153641.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153640.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153291.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153291.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153285.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153285.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151254.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151254.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151247.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151247.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151246.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151245.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151244.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151244.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151243.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151242.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151242.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149445.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149445.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149441.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149440.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149440.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149437.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149437.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149437.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149211.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149210.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149209.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149209.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149207.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149203.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149203.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.147814.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.141830.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.141830.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.147334.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.147332.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.147329.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.146850.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.146848.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144149.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144149.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144144.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144139.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144150.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144150.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143953.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.140084.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.140081.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.140080.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.140079.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139228.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138970.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138970.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138970.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138969.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138969.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138968.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138968.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138968.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138967.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137394.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137393.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137139.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137139.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137139.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137138.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137137.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137136.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137136.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135473.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135471.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135346.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135315.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135315.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135314.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135314.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133633.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133633.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133630.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133506.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133813.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133813.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133502.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133502.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132193.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132192.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132186.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132186.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132185.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132182.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.130338.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.130336.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.130329.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.130154.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127615.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127612.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127612.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127611.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127611.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127608.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127608.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127607.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127607.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127606.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127604.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124745.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124744.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124054.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124053.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124053.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124052.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124051.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124051.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124051.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124043.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124043.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123801.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123801.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123801.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123800.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122295.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122295.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122292.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122296.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122288.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122286.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122285.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122285.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122283.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122279.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120328.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120327.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120326.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114594.32http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120325.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120324.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120324.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120323.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120323.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120323.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120317.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120316.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117385.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117385.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117383.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117380.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117378.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117379.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117379.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117376.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117376.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117373.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.116915.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.116914.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113441.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113440.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113440.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113440.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113439.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113438.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113438.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113395.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112522.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112517.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112517.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112515.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112515.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112515.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112514.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111365.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111364.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111364.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111360.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111360.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111344.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111343.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109256.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109256.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109255.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109255.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109255.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109255.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109253.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109253.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109249.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109247.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109244.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109242.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.107652.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.107650.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105845.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105839.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105838.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.102778.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.102778.41http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105835.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105835.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105834.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105830.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105829.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104158.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104158.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104158.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104155.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104154.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104151.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104149.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104139.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104137.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101294.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101294.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101293.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101290.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101287.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101286.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101056.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101056.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101055.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101012.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101008.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98270.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98268.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98265.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98265.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98261.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98260.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98259.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98259.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96432.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96432.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96432.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96430.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96429.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96427.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96425.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96420.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96419.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96418.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96418.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96414.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96412.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96411.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96411.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96411.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94636.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94632.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94632.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94632.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.92107.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.92107.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94629.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94628.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94626.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94624.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91523.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91520.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91516.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91515.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91515.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91511.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91510.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88521.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88520.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88520.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88519.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88518.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88517.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88240.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88240.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88237.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88237.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88238.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88239.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88235.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88235.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88234.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88233.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88232.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85789.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85789.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85788.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85788.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85786.34http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184349.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184349.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186566.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184341.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184347.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184347.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186549.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184345.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184345.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184343.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184321.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184087.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184087.37http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185160.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183151.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183151.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183151.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183149.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177888.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177882.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177882.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177882.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177880.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177878.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177878.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177864.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177864.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177862.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177860.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177860.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183435.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183443.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183443.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183455.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183108.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183108.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183096.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183088.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183088.33http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183106.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183086.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183086.33http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183105.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183094.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183094.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183092.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183080.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183080.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183102.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183091.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183078.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183090.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183090.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.182623.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.182623.32http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174428.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174427.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174404.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174437.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174425.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174436.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174436.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174424.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174401.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174435.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174423.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186568.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188459.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188459.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188459.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188459.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188461.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188463.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188640.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188465.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188467.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188467.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188467.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188469.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188469.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188644.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188644.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188648.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197183.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.59609.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.59610.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60050.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60050.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60052.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60052.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60053.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60054.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60055.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60498.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.61572.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.61573.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.61574.37http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.61575.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62856.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62856.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62856.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62858.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62858.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62858.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62860.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62863.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65304.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65304.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65304.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65305.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65306.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65314.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65314.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65314.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65312.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65313.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66444.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66444.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66437.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66438.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66439.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66440.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66445.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66445.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66442.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66442.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66442.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66443.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66443.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67407.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67407.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67410.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67410.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67411.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67411.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67412.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67413.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70224.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69183.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70225.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70225.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69184.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69185.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70226.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69188.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69188.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70228.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72363.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72363.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72363.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72364.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72365.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72366.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72366.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72367.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72367.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72368.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72371.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72379.38http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72375.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72375.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.73535.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.73538.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.73538.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.73543.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74389.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74389.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74390.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74390.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74391.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74394.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74397.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74399.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76718.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76718.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76720.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76722.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80169.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76726.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76726.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76726.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77966.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77967.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80170.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80172.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80172.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80822.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80826.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81366.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81368.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81370.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81375.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81375.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81378.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83239.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83242.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83243.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81460.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83246.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85031.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85035.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.86759.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85041.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85042.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85548.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177123.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177133.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178857.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178857.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178859.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178859.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178860.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178860.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178862.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178862.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177627.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178865.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181404.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181406.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181406.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181553.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181585.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181585.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181586.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181589.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185721.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185722.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185726.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185726.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186256.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186257.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186257.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186263.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187744.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187744.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187746.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187747.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187980.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.182928.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.182928.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187984.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187984.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189618.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189618.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189618.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189621.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189622.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189624.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189624.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189624.35http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189726.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189727.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189728.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191235.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191416.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191418.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191418.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191418.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191421.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191421.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191421.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193139.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193144.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193144.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193144.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193145.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193145.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193145.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193146.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193147.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193147.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195558.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195558.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195559.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195560.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195562.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195563.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195563.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197345.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197346.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197346.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200588.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200588.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172196.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172197.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176958.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176958.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176958.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176960.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176960.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176962.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176964.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180691.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180694.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180695.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180695.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180696.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181915.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181915.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181923.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185581.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185582.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185582.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185583.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185584.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185584.27http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185587.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185588.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185588.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186717.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186720.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186721.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186721.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186722.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186724.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186724.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186730.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192435.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192436.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192436.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192437.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192437.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192438.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192440.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192441.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192441.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192443.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197106.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197106.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183457.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183445.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183437.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183437.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183438.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183463.33http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183448.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183448.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183450.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183470.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183441.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183473.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183454.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193337.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193339.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193340.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193340.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193341.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193341.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193342.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193342.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193342.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193342.35http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193343.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193344.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193345.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193345.34http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193346.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193347.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193347.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193347.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193347.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193348.32http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193349.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200861.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200871.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202117.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200862.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200872.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202277.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200975.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197111.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197111.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197111.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202121.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202121.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200976.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202119.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202195.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202195.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197112.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197112.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197113.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200869.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200874.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203331.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197114.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.201571.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.201571.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.201575.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197115.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197115.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202286.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197116.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204594.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204594.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203544.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204595.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204585.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204585.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203556.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200949.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200949.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203363.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203545.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204587.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205412.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205412.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205412.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203364.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203557.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204589.30http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204589.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204601.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204601.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203546.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200948.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200948.37http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200948.41http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204603.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203367.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203525.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203525.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203525.34http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205796.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205932.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205932.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204606.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206393.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206393.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206394.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203369.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203559.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203526.29http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203548.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203527.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203527.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203549.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203549.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203549.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205934.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205934.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205934.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205934.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206397.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203372.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203561.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203561.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205801.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207426.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207426.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206682.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206683.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206684.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203373.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203373.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203374.7http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203374.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203528.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203550.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203562.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207744.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207430.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207746.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207432.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207432.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206689.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208635.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208635.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208636.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208638.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208638.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208639.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181918.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206160.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203529.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203564.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203565.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208764.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208764.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208767.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208768.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210927.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210927.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210927.25http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210929.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210929.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206164.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206164.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203554.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203554.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203566.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212533.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212533.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212338.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212346.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.211642.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.211642.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212534.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212534.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.211035.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.211035.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.214287.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212536.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212536.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212536.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212537.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212542.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212542.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212542.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209940.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209941.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209941.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212339.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212339.36http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212347.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212538.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212348.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215162.28http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215026.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212541.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215151.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209943.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215028.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215729.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215678.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209952.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215661.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209953.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215030.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215733.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215679.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215679.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215679.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.216551.4http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.216551.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209955.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215673.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209956.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215674.5http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215674.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.216769.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217422.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217422.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217424.22http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213928.16http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213929.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215668.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215668.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215668.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217426.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213930.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215684.9http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.216773.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217784.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215740.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215691.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215691.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215691.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213933.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213933.17http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213933.20http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215692.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217994.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217994.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217789.6http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217792.24http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213934.11http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213934.18http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213935.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215745.1http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219453.8http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219453.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219453.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.218995.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219156.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219157.13http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219158.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219158.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219161.39http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219088.3http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213931.10http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213931.19http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209946.15http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215746.21http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215748.14http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215748.31http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215748.33http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215697.23http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.218997.12http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219457.26http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219559.2http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215721.15

Allmänt

Massa meningslösa siffror?

Posted on

Efter 0 kommentarer på min presentation av siffrorna i rankingrapporten inser jag att det finns ingen som tror att dessa siffror innehåller användbar information… Fast jag råkar tro det. Ingen idé att jobba vidare med det uppslaget helt klart, får helt enkelt tänka om. Det är svårt när man blitt 65+, men jag gör ett […]