27hp+

Skall man i partävling med mer än 27hp alltid bjuda NT? Om man tittar bland de 1388 givarna med frågeställningen NT/HF verkar det finnas ett antal brickor där det tycks vara så att om man har mer än 27-28 hp så ger ett NT-kontrakt lika många stick som ett HF-kontrakt, att NT är att föredra mot LF i partävling känner ju alla till. Hur är det med högfärgerna? Ynka 10p kan det vara något att bråka om?

I databasen finns idag 47661 givar hämtade från Spader. Av dessa är 8379 sådana att ett par förfogar över 27hp eller mer,dvs drygt 17,5% av alla givar, vilket innebär i drygt 8% av alla brickor förfogar vi över 27hp+. Ska då alla dessa bjudas i NT i en partävling? DD-analysen beräknar optimalt kontrakt, så tittar man på detta urval borde ju NT-kontrakten överväga om hypotesen är korrekt.

image

Kör man lite statistik på dessa givar ser man att optimalt DD-kontrakt varierar mellan 2H och 7NT med lite olika utfall. 19 brickor har bara spelbart kontrakt på 2-tricks nivån… Det finns 33 brickor med 7NT hemma. Det visar egentligen bara en sak, man ska inte ha någon övertro på värderingsmetoden hp.
Utgång verkar ju dock att finnas (1+17+2+21+49+11+15)=116 dvs (2829-116)/2829 = 96%. Så att bjuda utgång med 27hp verkar vara en god strategi för att överleva.
Dock inte på bricka 13 nedan där alla resultat var betade kontrakt. ÖV klarar bara 2hj med 27hp!!

image

Låt oss dela upp kontrakten i NT (N) resp Other (O):image
Vi ser att oberoende av fördelning går gränsen på 28hp när NT är bättre än ett färg kontrakt. Men naturligtvis måsta man ta hänsyn till fördelningen också. Har man en lång gemensam färg måste ju detta påverka. Med 32hp+ är NT rätt i 84%, dvs det är sällan rätt att bjuda slam i annat än NT i par-tävling, vilket ju de flesta redan vet… Sen finns det ju ett annat intressant samband, har en hand många hp är ju chansen automatiskt större att den har en jämnare fördelning, det finns ju som bekant bara 10hp i varje färg.

image

Tar vi med längsta färg som paret gemensamt förfogar över blir det genast mer siffror… Om den gemensamma färgen har 11 eller 12 kort saknas underlag då det blir genast ganska få brickor. (117/8379) En tröst är dock att det händer så sällan så man kanske får ta det när det inträffar. För 10 är underlaget också ganska klent.
Med 7 kort i längsta färg gäller NT i stor utsträckning >70%. Med 8-korts färg tycks gränsen gå vid 29hp och med 10-korts färg vid 30. Man kan också observera ett hack för 8+ färglängder, vilket torde bero på att då kan storslam vara aktuell (8-33,9-33,10-31).
Vi ser alltså att 27+ är slamläge i många fall men låt oss bortse från detta så länge och anta att vi vet när det är slam så vi bortser från dessa givar, dvs vi exkluderar all där dd-kontraktet är 5 trick eller lägre. Inser att antagandet är tveksamt, men nu skulle vi ju utreda när bjuda 3NT och när 4HF och i vilket läge ska vi välja 5LF i partävling.Så vi sätter ett filter på TL(trick level) där vi tar bort slammarna:image
Vi får då kvar 4366 brickor, dvs drygt hälften där slam inte är optimalt enligt DD. Man kan ur dessa siffror dra en del slutsatser för den som är slamintresserad, men nu var målet ett annat.
Med 7-korts färg är NT bara optimalt i 69%, dvs 3 ggr av 10 ska man bjuda HF-utgång på 7-korts..
Nu gällde ju dock spörsmålet 8+ i bästa färg och rent praktiskt som en tumregel kan man ta att med 28+ verkar det vettigt att välja NT oberoende av färglängd, vilket ju är lite överraskande. Men man bör ju naturligtvis dela upp i HF/LF innan man drar för mycket slutsatser. Vi lägger in ett filter på färg/NT på det optimala kontraktet för att särskilja när det finns längd i en högfärg respektive i en lågfärg.

imageimage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående tabeller är bästa färg en högfärg i den vänstra medan i den högra är längsta färgen en lågfärg. 1707/2639 kan ju inte vara rätt?? Jo om det finns två färger med lika längd anses högfärgen vara den bästa i BridgeFacts. Vi får då gränsen 29 hp med 8-korts och 30 hp med 9-korts högfärg. Medan om lågfärg är NT överlägset i alla lägen. Ur teoretisk synvinkel tycks vår gräns på 28 hp vara lite lågt satt för HF, men kanske inte i praktiken. Hittills har vi ju bara besvarat frågan om vad som är optimalt kontrakt enligt DD-analysen. Sen finns det ju andra aspekter att ta hänsyn till, en 8-korts färg kan ju vara fördelad 44,53,62 etc, vilket inte analyserats här. Det finns ett Excel-ark du kan ladda ned för att göra fortsatta analyser på egen hand.

Lämna ett svar