Budgivining

Optimisterna

Posted on

Konklusion Att skapa ett nytt teoretiskt begrepp (OpF) och testa om det kan vara användbart är en utmaning. I detta inlägg görs en del positiva tester ( biased? ) som verifierar att OpF går att relatera till “mag-känsla”. En bit återstår för att se om det kan användas till något användbart. Optimister finns såväl i […]

Budgivining

Aggression

Posted on

Konklusion. I detta inlägg görs ett försök att bygga en modell där olika par klassificeras i storheten “aggressivitet”. Modellen hittar inget samband mellan framgång och hur aggressivt man bjuder i bridge. Kanske ingen nyhet i sig.Det finns skickliga par som bjuder aggressivt och det finns de som klarar sig bra utan att agera aggressivt! Om […]

Budgivining

Hur högt ska du bjuda med 8+ i högfärg?

Posted on

Slutsatser: Antalet hp som krävs för 50% chans att kontraktet ska gå hem med DD-spel: Baserat på verkligt spel av par med hcp<36 kan man få fram följande tabell där utfallet i snitt är över 50%: Dra inte slutsatsen som i den andra tabellen att hp-gränserna är riktvärden, utan här ska de tolkas som att […]

Budgivining

Lazy bridge..

Posted on

Rundpass – Hur kul är det, vi kom ju hit för att spela? Vi slog i alla fall nytt rekord igår med två RP, där vi snittade 75%! Gräver man i statistik, vilket jag gör hittar man att i 2% på alla brickor blir det ett RP. Man kan också uttrycka det som att – […]

Budgivining

Utfall kontrakt–trumflängd och hp

Posted on

I somras gjorde jag en del inlägg baserade på DD-analys där jag utgick från givarna i databasen och gjorde en teoretisk analys över sannolikheten att lyckas spela hem ett givet kontrakt baserat på exakt kunskap om den gemensamma styrkan i hp och längden på den “längsta/bästa” färgen. När det gäller utgång och slam anges sannolikheten […]

Budgivining

Fördelningen av längsta färg..

Posted on

I föregående inlägg kunde vi med analyser i BF:s databas konstatera det som är sedan länge känt. Om det är 50% chans för hemgång som gäller, så ska 4HF bjudas med 24hp och 8-korts trumf och 3NT bjudas med 25hp oberoende av längsta färg. Med 1 kort mer i trumf kan man reducera med 2hp […]

Budgivining

Honnörspoäng och längsta färg

Posted on

I många böcker föreslås råd baserade på “lagen i bridge” när det gäller hur högt man ska bjuda i konkurrensbudgivning. Den enkla regeln är baserad på trumflängd med viss egen hänsyn till zon-förhållande utan några explicita råd om styrka, som antages var i närheten av 18-22 när man hamnar i konkurrens. Regeln är enkel 8/2, […]

Budgivining

IRL – då

Posted on

Jag och en av mina partners har sedan några år spelat 2651 brickor tillsammans på den klubben där vi spelar mest. Av dessa har vi haft 27hp+ i 226 brickor, dvs i 8,5% av de brickor vi spelat, lite mer än de 8,3% vi “borde” haft. Hur har vi då lyckats i dessa? Vi har […]