Fördelningen av längsta färg..

I föregående inlägg kunde vi med analyser i BF:s databas konstatera det som är sedan länge känt. Om det är 50% chans för hemgång som gäller, så ska 4HF bjudas med 24hp och 8-korts trumf och 3NT bjudas med 25hp oberoende av längsta färg. Med 1 kort mer i trumf kan man reducera med 2hp per extra kort i trumflängd. Detta stämmer ju väldigt väl med gamla kända tumregler om fp i litteraturen.

imageSom vaken läsare reflekterar du liksom jag – det var mycket jobb för ingen ny kunskap. När det gäller delkontrakt kan man ju liksom för utgångar fundera på om det är 50% chans för hemgång som är det optimalt i MP-tävlingar, dvs är det med denna sannolikhet där jag också balanserar runt 50% i utfall?

 

En annan fråga man kan ställa sig är om tabellerna i förra inlägget är beroende av om fördelningen av bästa färg mellan de olika händerna har någon signifikativ betydelse för slutsatserna. Om vi har en 8-korts trumf, vilka hp-gränser gäller för 4-4, 5-3, 6-2 eller 7-1? Och vad gäller omfördelningen av längsta färg och tricknivån för olika hp i NT?

image

Vad säger då denna tabell? Jo om vi har 7-korts trumf, behövs det då färre hp för att få hem samma antal stick om fördelningen är 6-1 eller 5-2 mot 4-3? Det verkar som man kan klara sig med en hp mindre i låga kontrakt, om inte fördelningen är 4-3, dvs inga stor skillnader egentligen. Det man känner intuitivt verkar stämma 5-2 trumf är lite bättre än 4-3 oftast. 0:orna till höger beror på att det finns mindre än 100 utfall i dessa rutor, så egentligen skulle de varit tomma. Vi ser att det finns ingen orsak att ändra tabellen för trumfkontrakt för 7-korts trumf, det förhåller sig på samma sätt när det gäller 8 och 9-korts trumf.

Gör man samma analys för NT-kontrakt så finns heller inget beroende av hur längsta färgen är fördelad. Dvs det finns med andra ord ingen orsak att införa parametern hur den längsta färgen är fördelad utan för färgkontrakt gäller att det krävs 2 hp mindre för varje extra trumf och i NT är antalet stick bara beroende av hp, oberoende både av längsta färg och hur den är fördelad mellan händerna.

Lämna ett svar