Hcpgrupp och DDDiff – spelskicklighet?

I BridgeFacts databas finns många nya begrepp som kan tarva en förklaring. De är införda för att kunna göra analyser från det data som finns redovisat i Spader och som samlas in vid bordet med BM-dosan.
En ansats som är gjord är att via spelarens hcp försöka klassificera par i ett hanterbart antal grupper. Fem Hcpgrupper: A,B,C,D och E har definierats för att indela efter något mått på parametern “skicklighet” . Förbundets hcp-system kan kritiseras ur många synvinklar, men utgör nog ändå det mått som är rimligast att göra en “skicklighets”-gruppering på.

I skrivande stund finns det 66930 utdelade midnr i förbundets medlemsförteckning som kan ladas ned här, den som används av Ruter. Av dessa är 34 014 registrerade som “Ej medlem”, dvs det återstår då knappt 32 916 registrerade tävlingsspelare av bridge i Sverige. Av dessa är det 23 554 som har ett hcp under eller lika med 51,9, dvs det finns drygt 8 000 med hcp=52. Går man in i Spader blir siffran lite annorlunda, varför kan man ju undra…

image

Tittar man vilken ranking man har på hcp=52 är det 22 468, dvs det finns i denna lista nästan 22 500 med hcp <=51,9. Indelar man dessa i fem lika stora grupper blir det 4500 i varje grupp. Med lite klickande i medlemsregistret på internet hittar man då:

image

Rank 4500 inträffar vid hcp=27,8, för något år sedan var den på 27,5. På liknande sätt kan man gaffla in 9000 till 37,2 och 13500 till 44,5 och 18000 är just nu hcp=50,0. När grupperna skapades var gränserna lite annorlunda vilket är den definition som finns i databasen:

Grupp Hcp-gräns Spelare Sverige just nu Spelare BridgeFacts Andel av resultaten i databasen
A – 27,5 4347 509 (19%) 25%
B 27,6 – 36.0 4302 462 (18%) 29%
C 36,1 – 42,5 3551 412 (16%) 20%
D 42,6 – 48,0 3916 401 (15%) 14%
E 48,1 – 52,0 resten runt 10’ 844 (32%) 11%

Indelningen är inte invändningsfri, men med hyfsat lika stort antal av aktiva spelare och där som väntat de som spelar mycket har lägre hcp. Orsaken till att speltillfällena för A-gruppen är färre än för B beror troligen på att fler i denna grupp spelar förhållandevis mer lagtävling, vilka inte är representerade i BridgeFacts databas.

imageLåt oss använda indelningen genom att räkna fram hur utfallet i rollens som spelförare (D) respektive motspelare (O) blir i medeltal när spelare från de fem grupperna möts.
Som väntat ser vi att ju sämre motstånd man möter desto bättre lyckas manLer, vilket ju inte precis är en nyhet. Vi ser dock att gruppindelningen verkar fungera som man kan förvänta sig. Vi ser också att symmetrin i tabellen är korrekt.

Spännande är observationen att utfallet för spelförare är i snitt 50,9% och utfallet som motspelare är 49,1%, dvs det är en viss fördel att vara spelförare, vilket ju stämmer med magkänslan hos de flesta. Vidare att E-spelare har bättre utdelning som motspelare medan A-spelare har en fördel på 3% att agera spelförare. Är det att vara duktig i spelföring som ger en lågt hcp, eller är det så att om man har lågt hcp så är man duktigt i spelföring. Hönan eller ägget?

I databasen räknas på varje resultat av en bricka som spelats ut en storhet som kallas DDDiff. Denna storhet är tänkt att användas som ett mått på spelskicklighet. Vad står då detta tal för? Låt oss titta på ett exempel. Bricka 1 i går (2017-07-18) i Lomma:

image

Enligt DD-tabellen finns alltid 4hj hemma, som ingen bjudit. Enligt tabellen i inlägget Honnörspoäng och längsta färg är chansen att gå hem i 4hj med 8-korts trumf och 22 hp 27%:

image

Vilket ju nästa stämmer för bra med verkligheten i denna bricka. För att lyckas krävs att KlK och spD sitter rätt för mask vilket ju är en 25%:ig chans. Ler Slump eller är modellen så bra?

Tittar vi i NT-tabellen hittar vi att chansen för hemgång i 2NT är 37%, vilket jag inte orkar konfirmera med slh-beräkning. Det finns ju alltid 8 stick nu: 3sp,2hj och 3kl. Alla bjuder ju korrekt och hamnar inte i den chansartade utgången, trolig budgivning kan vara: pp1hj-p-2/3hj. De NS som hamnar i NT har troligen svag NT-öppning. Hur ÖV hamnar i 1NT är en gåta.. Ler

 

imageVi sammanställer prestationerna i en tabell och jämför antalet tagna stick med de som finns i DD-tabellen. Skillnaden noteras i två olika kolumner “DDDiff” och vi kan se att spelföring/motspel har i denna storhet varierat i intervallet –2 till +2. Vi ser också att bra resultat i denna kolumn ger bra utfall i %, vilket ju är föga förvånande. Sen kan vi också urskilja om ett bra resultat beror på spelföring eller budgivning. Viktigast är att hamna i rätt kontrakt, men att man aldrig ska ge upp, utan med bra spelföring/tur kan ändå scoren förbättras. Allt i linje med det vi lärt vid spelbordet.

Vi konstaterar också att med den redovisning som finns i BM-dosan kan vi aldrig avgöra om ett bra resultat i DDDiff beror på bra spelföring eller misstag i motspelet och vice versa. Att sedan jämföra spelprestationer med DD-tabellen innebär alltid en risk då denna är beräknad utgående ifrån att hela kortsisten är känd när man spelar. Den stora fördelen med mätetalet DDDiff är att det kan beräknas i varje spelad bricka på samma sätt som utfallet i %. Summerar man ett stort antal observationer bör alltså rimligen felen med DD-analysen jämna ut sig och den som har ett högre värde på DDDiff/bricka bör rimligen vara duktigare på spelföring än de med ett lägre värde.

Kanske dags att testa om hypoteserna stämmer:

image

Denna tabell är analog med den som redovisade i utfall% ovan, men visar i stället DDDiff/bricka när olika spelakategorier möts.

Vi kan också se att D och E-par har genomgående sämre resultat i spelföring än i motspel, vilket är lite förvånande, eller? Spf är en mer utsatt situation så är man osäker är det kanske där man “dabbar” sig. Bra motspel är ju egentligen en svårare gren i bridge, åtminstone i min värld… Hur som siffrorna talar..

Svårt att ta åt sig “självklara” siffror – visst. Vad som gäller för mig själv är enklare att relatera till.. Så i filterboxen “We” kan du välja dig och din partner i arket:

image

image

Vad visar då dessa siffror? Utan indelning på dimensionen tid ännu, dvs totalt sett vad Tord och jag åstadkommit sen vi började spela.

Som spelförare snittar vi 55.3% och 50,9% i motspel. Dvs om vi som A-par jämför oss med dessa 55,9 och 52,9 har vi störst möjlighet till att bättra oss i brickor där vi spelar motspel. (2% <–> 0,6%) Tittar man på detaljer har vi bra prestanda som spf mot A-spelare men i övrigt finns förbättring att hämta i både spf och motspel om vi tittar på utfall. (Mot A: 52,7% <-> 51,8% men sen är våra siffror ned 1% i spf och 2% i motspel mot medel i A-gruppen)

Hur är vi då mätt i  DDDiff/bricka?

A-gruppen har +0,17 och vi har +0,14 i ren spelföring och 0,08 mot våra 0,04 i motspel. I motspelet är vi Ok mot A (-0,08 <-> -0,07) men i övrigt softar vi för mycket i motspelet utom mot E-gruppen där vi är “even” med A-par.

Sen måste du hålla koll på “Ant obs”, dvs om “statiskt signifikant”. Om för dåligt underlag ta siffrorna för vad de är värda.. Mindre än 100 är ofta ett dåligt underlag…

Åtminstone ibland…  Titta på dina egna siffror.

Lämna ett svar