DDDiff och övertrick–vilken påverkan?

Vad innebär då +0,22 DDDiff/giv för par A mot –0,28 för par B? Skillnaden är 0,5 vilket alltså ska tolkas som att par A tar en övertrick extra mot par B på varannan bricka. Hur mycket påverkar då detta slutresultatet i en tävling? Att ta extra övertrick kan ju ge helt olika utdelning beroende på när man tar dem…
Kan man på något sätt räkna om detta till vilken påverkan ett övertrick har på resultatet, dels på brickan men också på tävlingsresultatet? Resultatet på en bricka kan med den nya modellen delas upp på budgivning <-> spelföring/motspel.
Låt oss titta lite igen på bricka1 från Lomma 2017-07-18:

Kan man på något sätt värdera slutbudet i %? Här finns för NS 1hj, 2hj, 3hj och 1NT och för ÖV 1NT och dessutom ett RP. Vi ser att alla hjärterkontrakten ju är lika bra/dåliga – de ger en möjlighet att ge NS +170 enligt DD-tabellen då det finns 10 spel i ett hjärterkontrakt. Dvs dessa slutbud är med “DD-ögon” värda 32MP om man går in och ser vad scoren +170 ger, dvs 32/38 = 84%. 1NT är med detta perspektiv lite sämre då det bara finns 8 stick i NT, vilket ger en möjlig score på 120 enligt DD-tabellen och detta ger 8MP eller 21%. 1NT för ÖV ska vara två bet enligt DD vilket är +100 för NS 4MP = 11%. ÖV 3ru är 3 back, dvs värt +150 för NS 66%. RP är alltså värt 0%. Skulle något NS-par bjudit 4hj borde det vara 100%. Sammanställt i en tabell får vi:

image

I tabellen finns också begreppet “påverkan”, vilket är att sätt att visa hur slutresultatet i tävlingen påverkats av resultatet. Tävlingen är på 12 ronder med 2 brickor i varje rond, dvs 24 brickor. Då det finns ett blindpar har inte alla paren spelat 24 brickor men vi bortser från detta i denna tabell, när beräkningarna sker i databasen tas detta med i beräkningen dock.

Om vi i en tävling där vi spelat 24 brickor får en ensamtopp innebär detta +2,1% påverkan på slutresultatet. På samma sätt ger en ensam botten i stället –2,1% i påverkan på slutresultatet. Den generella formeln för påverkan kan skrivas:

(Utfall aktuell bricka i % – 50%)/Antal spelade brickor i tävlingen

Dvs “Påverkan” ska tolkas som bidraget av prestationen till slutresultatet mot medel. Genom denna uppdelning får vi ett enkelt och begripligt? sätt att bedöma dels budgivningen dels spelet för en bricka. Tolkar vi några av siffrorna i tabellen ser vi:

 1hj,2hj eller 3hj är likvärdiga som slutbud värda 1,4% i påverkan. Beroende på antalet tagna stick ger det olika påverkan beroende på antalet tagna stick. Vi ser att övertricken mot DD i hjärter var värt 0,7% på slutresultatet medan ÖT i NT var värt 1,9%.  Att missa att spela på DD i hjärter kostade –1,9% på slutresultatet. Osv, osv…

Påverkan för ÖV är således samma men med motsatt tecken om NS och ÖV spelat lika många brickor. Vidare finns sambandet alltid:

Påverkan Totalt = Påverkan Budgivning + Påverkan spel/motspel.

Lämna ett svar