Allmänt

Vad är vinnande bridge?

Posted on

I en par-tävling, en helt vanlig kväll… Vad är det vinnande konceptet? Vilka är de som kväll efter kväll hamnar högst upp och varför? Hur beter de sig egentligen? Är det viktigt för dig att vara där, eller…Kanske inte egentligen, men är man ändå där kunde ju vara kul att hävda sig, eller??  – Egot […]

Rättvisa tävlingar

Rättvisare tävlingar?

Posted on

Under vårterminen har vi på torsdagarna på BBK provat att använda Rolfs program som fördelar par-nummer “rättvisare” än fru Fortuna. Hur har det egentligen gått? Det fanns en viss tveksamhet i inledningen, men det verkar som de flesta accepterat den nya ordningen, som innebär att datorn räknar ut par-nummer så vi ska få mindre slump […]