Allmänt

Rankingrapporten

Posted on

För att mäta var du står i dina ambitioner inom bridge behövs en översiktlig bild av läget. Genom att följa denna över tiden kan du få grepp om hur du utvecklas. I nedanstående layout finns för många siffror, jag vet. Frågan är bara vilka vi ska använda… Vilka är intressanta vilka kan vila? Jag hoppas […]