Analys

Rankingrapport 2020 – 2

Posted on

Konklusion. Med de ny flikarna visas siffror som kan hjälpa dig hitta åtgärder som kan utveckla din bridge. Du får tips om vad som ni tjänar bäst på att förbättra: budgivning, utspel eller spelföring och motspel.  Nya flikar. Arket innefattar numera sex flikar där tre extra tillkommit för dig som är en riktig ”siffer-bitare”. Avsikten […]

Utspel

Vad kostar en favör?

Posted on

Konklusion. I vart fjärde av dina utspel kan du välja vilket kort som helst – ingen skillnad! I 3% av dina utspel finns bara ett kort som är ”rätt”. De lätta utspelen är nästan gratis, dvs det är svårt att göra fel och totalt sett är dessa därför billiga, dock icke om du råkar göra […]

Analys

Rankingrapport 2020 – 1

Posted on

Konklusion. Med rankingrapporten kan du se hur du utvecklas i förhållande till de som besöker samma tävlingar som du i Lomma eller Bjärred. Du kan se hur ni utvecklats under de senaste månaderna och allt visas i rullande 12 månader, vilket underlättar din analys.  Ny version. En del mindre justeringar har gjorts men kanske mest […]

Budgivining

Optimisterna

Posted on

Konklusion Att skapa ett nytt teoretiskt begrepp (OpF) och testa om det kan vara användbart är en utmaning. I detta inlägg görs en del positiva tester ( biased? ) som verifierar att OpF går att relatera till “mag-känsla”. En bit återstår för att se om det kan användas till något användbart. Optimister finns såväl i […]