Analys

Rankingrapport 2020 – 2

Posted on

Konklusion. Med de ny flikarna visas siffror som kan hjälpa dig hitta åtgärder som kan utveckla din bridge. Du får tips om vad som ni tjänar bäst på att förbättra: budgivning, utspel eller spelföring och motspel.  Nya flikar. Arket innefattar numera sex flikar där tre extra tillkommit för dig som är en riktig ”siffer-bitare”. Avsikten […]

Analys

Rankingrapport 2020 – 1

Posted on

Konklusion. Med rankingrapporten kan du se hur du utvecklas i förhållande till de som besöker samma tävlingar som du i Lomma eller Bjärred. Du kan se hur ni utvecklats under de senaste månaderna och allt visas i rullande 12 månader, vilket underlättar din analys.  Ny version. En del mindre justeringar har gjorts men kanske mest […]

Analys

Utveckla din bridge?

Posted on

Utvecklas? Vill du det? Eller du är nöjd med det du kan och behärskar? Deltar du regelbundet i tävlingar som jag vill du säkert gärna som de flesta klättra i resultatlistan. Då finns bara en väg. Du och din partner måste lägga lite tid på att utvecklas. När du en gång lärde dig spelet fick […]

Analys

En vanlig kväll på klubben

Posted on

Kunde ju gått bättre….Bridge är som att odla ungefär – det kan alltid bli bättre.. Allting går ju inte som man hoppas vid de gröna borden, man funderar och fattar ett beslut, ibland rätt ibland mindre bra – och man styr ju inte allt … Att diskutera och göra “snabb-analys” vid bordet är oftast kontraproduktivt […]

Analys

Bruset

Posted on

Ibland ser man inte skogen för alla träden, bruset är så påträngande att man kan inte skymta helheten. Förra inlägget “En hel tävling – påverkan” avslutade med en förvirrad bild över hur de sex nya storheterna “påverkan” av Spelföring/Motspel – Budgivning/Utspel/Spel varierar så det är svårt att urskilja trenden under en tidsperiod, vilket ju är […]

Analys

En hel tävling – ”påverkan”

Posted on

Vi har nu infört tre begrepp under rubriken “Påverkan”: Slutbud, Utspel och Spelet och försöker med denna storhet hitta vad som är orsaken till avvikelse från medel. I varje bricka spelar vi en av två olika roller: Spelförare och motspelare. Detta ger med andra ord sex olika fack att sortera in prestationer på brickorna som […]

Allmänt

Hcpgrupp och DDDiff – spelskicklighet?

Posted on

I BridgeFacts databas finns många nya begrepp som kan tarva en förklaring. De är införda för att kunna göra analyser från det data som finns redovisat i Spader och som samlas in vid bordet med BM-dosan. En ansats som är gjord är att via spelarens hcp försöka klassificera par i ett hanterbart antal grupper. Fem […]

Analys

Ny ranking rapport

Posted on

Att jämföra sina prestationer mot andras är ju vad tävlingsbridge går ut på. Enstaka tävlingar innehåller för många slumpmoment, det intressanta är att titta över en längre tidsperiod för att kunna fånga trenden. Traditionellt används rullande 12 månader för den typ av analys, dvs man redovisar för denna månad medelvärdet av vad som hänt de […]

Allmänt

Vinnande KPI:n i bridge – %

Posted on

KPI? – Key performance indicator. Nyckeltal är det svenska ordet. I min profession i näringslivet har det varit enkelt – vinsten! Ju högre desto bättre!När det gäller att mäta prestanda i bridge är det inte lika enkelt, det finns åtminstone inga färdiga mallar att följa. Som jag tidigare skrivit – jag har fastnat för procenten. […]