Allmänt

Nyckeltalet

Posted on

Med datorernas hjälp är det enkelt att skapa nyckeltal som mäter olika egenskaper, det finns en tendens att uppfinna fler än vad som behövs….Användbara nyckeltal ska kunna beräknas på en låg nivå och kunna sammanställas och användas när man aggregerar detaljobservationer i grupper. De ska vara enkla att relatera till målet man vill optimera och […]