Nyckeltalet

imageMed datorernas hjälp är det enkelt att skapa nyckeltal som mäter olika egenskaper, det finns en tendens att uppfinna fler än vad som behövs….
Användbara nyckeltal ska kunna beräknas på en låg nivå och kunna sammanställas och användas när man aggregerar detaljobservationer i grupper. De ska vara enkla att relatera till målet man vill optimera och vara enkla att omsätta i verkligheten.

imageDet bästa nyckeltalet för par-tävlingar i bridge torde vara procentuellt utfall. Det kan dels räknas fram för varje bricka samtidigt som det enkelt kan sammanräknas till procent-utfallet för en viss tävling. Det är oberoende av antal ronder och deltagare och kan enkelt sammanräknas som ett medelvärde för en viss grupp av brickor oberoende av i vilken dimension man väljer att gruppera brickorna. Tolkningen är uppenbar i alla situationer, mindre än 50% är dåligt, 0% är uruselt och 100% är toppen. Det är dessutom starkt relaterat till rankingen i en tävling och vid beräkningen av en spelares handikap. Därför är detta begrepp valt som det centrala nyckeltalet i BridgeFacts.

imageMed DD-analysen kan man enkelt räkna fram möjliga stick att ta i olika situationer och brickor. Det är dock inte helt enkelt att relatera dessa stick till utfallet för en viss bricka eller tävling. En missad övertrick saknar ibland betydelse medan det kanske lika ofta kan vara skillnaden mellan 0 och 100%. Man kan ju räkna fram frekvenser på hur ofta man ger favör i utspelet som 22% eller 44%. Det är klart att 22% är bättre än 44%. Hur påverkar det mina resultat om jag ligger på 44% och investerar tid i att lära mer om utspel och lyckas efter en tid uppnå 38%? Helst vill man ju veta det innan man börja plugga…

imageMan kan i bridge särskilja några olika grenar: Budgivning, utspel, motspel, spelföring, bordnärvaro, taktik, psykologi, kort-räkning, tur… Alla dessa går inte enkelt att kvantifiera och vilka som är viktigast i en viss situation är inte alltid givet. I Bridgefacts går det via BM att komma åt de fyra första då de registrerats, dessa är dessutom vad de flesta bridgeböcker handlar om.

Budgivningen.

imageMan kan registrera hela budgivningen i BM med rätt inställningar om man så önskar, men det verkar vara få som vill detta. Det som finns registrerat är dock slutbudet, det viktigast. Hur bra är då budgivningen på en viss bricka för ett visst par i %? Om alla bjuder 4hj är ju det kontraktet värt 50%. Nu händer ju detta sällan så en mer generell metod behövs.

imageimage

Vad är 3NT värt i % på denna bricka, uppenbarligen är det ju ett bättre kontrakt än 2NT eller 2ru. Hur mycket påverkar ett sämre kontrakt resultatet på en bricka och på en tävling? I DD-tabellen kan man se att 3NT N/S är det “rätta”.Dvs alla som bjudit detta har en potential att scora 400 vilket ger 50% om man tittar i resultat tabellen. 2NT ger ju bara möjlighet att scora 150 enligt DD och är därmed bara värt runt 25%, att sedan spela bättre än de som bjudit 3NT ger ju inget mervärde på utfallet. 2ru kan ge 130 och är därmed bara värt 2/16 = 12,5%. Att inget ÖV-par hittat det “optimala” 4klX-1 har ju en naturlig förklaring – det är inte så lätt.. Med denna metodik har vi en metod att räkna ut %-utfall på budgivning för paret som är spelförare. För det motspelande paret ger formeln 1-(% för spelförande sidan) en indikation på hur bra de skött sin uppgift. Här kommer ju indirekt att ingå eventuell aggressiv budgivning då det ofta leder till att motståndarna hamnar i ett sämre kontrakt. Det verkar som detta nyckeltal ger något av värde för analyser och för att på ett enkelt sätt hitta och sammanställa brickor där man inte varit framgångsrik i budgivningen. Det kommer att finnas fall där man är oskyldig och haft otur, som när motståndarna hittar en slam som ingen annan hittat – då man själv bara lagt upp gröna lappar. ÖV:s  roll i detta fall är ju av den kalibern, då den troligaste budgivningen på brickan är :
1ru-p-1sp-p-2ru-p-2NT-p-3NT
där man inser att deltagarna brutit vid olika tidpunkter och passat av. 23hp och en 9-korts färg är ju ofta värt ett försök på 3NT. Vi kallar det nya nyckeltalet för Budgivingsprocent (Budg%).
(Fortsättning följer)

Lämna ett svar