Budgivining

Hur högt ska du bjuda med 8+ i högfärg?

Posted on

Slutsatser: Antalet hp som krävs för 50% chans att kontraktet ska gå hem med DD-spel: Baserat på verkligt spel av par med hcp<36 kan man få fram följande tabell där utfallet i snitt är över 50%: Dra inte slutsatsen som i den andra tabellen att hp-gränserna är riktvärden, utan här ska de tolkas som att […]