Analys

Ny ranking rapport

Posted on

Att jämföra sina prestationer mot andras är ju vad tävlingsbridge går ut på. Enstaka tävlingar innehåller för många slumpmoment, det intressanta är att titta över en längre tidsperiod för att kunna fånga trenden. Traditionellt används rullande 12 månader för den typ av analys, dvs man redovisar för denna månad medelvärdet av vad som hänt de […]