Utspelet då?

imageI BM-dosan registreras oftast utspelet, även om det finns en del slarv i detta sammanhang då det ju är information som inte påverkar resultatet. Oftast finns en registrering då den är obligatorisk, men i nuvarande version kontrolleras inte uppgiften i BM-dosan utan man kan mata in ett godtyckligt kort som utspelskort. Dvs uppgiften är inte helt tillförlitlig. Vid inläsning i Bridgefacts sker en kontroll att det angivna utspelskortet finns på utspelshanden. Av de 1,1” utspel som finns registrerade i databasen är 87% godkända medan 13% blivit underkända då kortet inte finns på utspelshanden.
Oftast beskrivs utspelet som det viktigaste spelade kortet i en bricka i litteraturen, och så är det nog ofta. Då uppgiften finns kan den användas för att dela upp prestationen under spelet i två delar: utspelet och övriga spelet. Dvs man kan se om ett dåligt utspel är orsaken till att dåligt utfall i motspelet – eller från andra sidan förklaringen till att spelföringen var särdeles lyckad. Utspelet kan värderas i dd-stick som det övriga spelet. Är värdet negativt innebär det att utspelet innebar en favör. Vi tittar på bricka 1 igen med fokus på utspelen:

image

Denna gång med programmet DD-Solver där Väst är utspelshand när Syd spelar 3hj:

image

DDSolver visar då uttryckt i ÖT vad de olika korten innebär för resultatet med fortsatt DD-spel. I detta exempel är det bara två kort som är dåliga och innebär att 3hj går hem med två ÖT, nämligen spD och hj10. Ingen utspelare har valt dessa kort, utan det som provats är någon ruter eller kl9 – alla ofarliga, även ru8!! Om ett hjärterkontrakt spelas av N finns inget av Östs kort som ger favör.
Tittar man på 1NT av S så är ruterutspel ofarliga alla ger 1ÖT, medan en klöverhacka ger 2ÖT och hj10 3ÖT. Om N spelar NT så ger Kl favör.

Sen fanns två resultat med Ö som spelförare, dvs med utspel från Syd. Om Ö spelar NT kan S välja vilket kort som helst, alla är markerade –2 av DDSolver, dvs de ger två bet.Om Öst spelar 3Ru gäller för Syds utspel:

image

Allt utom kl möjliggör 3 bet medan utspel i kl innebär favör. Dvs inte där heller utdelades någon favör i utspelet i den spelade brickan. Utspelet i bricka 1 blev på intet sätt avgörande för resultatet, då inget av utspelen gav favör till spelföraren.

Vi får bläddra till bricka 7 för att hitta en bricka där utspelet hade någon betydelse: (Utspelet är inte så avgörande ofta, men ibland..)

image

Vi ser 3NT gått +1,= eller –1. Om Väst spelar är Nord utspelare:

image

Vi ser att spD är det enda som ger favör, alla andra utspel likvärdiga och resulterar i en ÖT, även om inte alla V lyckas med det.

Med V som spelförare är det Syd som spelar ut:
image

Vi ser att alla följt det som står i böckerna och dragit för sin längsta färg, med det ödesdigra resultatet att de gett bort ett ruterstick. I 4hj är sp3 ingen favör och mot hjärter är ru riskfritt både från S och N, vilket ju är lite märkligt.

image

Detta beror på att V kan saka bort en ruter på bordet. Ru ut underlättar men ger inte bort något stick. Det krävs dock “DD-ögon” för att behandla trumfen rätt och klara hemgång i 4sp. Låt oss då titta på några av de översta resultaten:
image

I BridgeFacts kan man där se följande, NS/ÖV redovisas var för sig:
image

Uno och Tomas fick en topp (100%). Det fanns 9 DDSpel att ta för spelföraren och då spf bara fick 8 tog de alltså ett spel mer än DD i sitt motspel (DDDiff), Utspelet var ingen favör (UtspDD=0). Att motståndarna hoppade i galen tunna (4hj) gav dem 1,79% i tillägg på slutbudet mot medel i slutresultatet. Att Uno och Tomas tog ett extra stick i motspelet gav dem 0,48% extra i slutresultatet, så brickan gav totalt 1,79%+0,48%=2,27% mot 50%.

Tord & Tryggve “misslyckades” i budgivningen (-1,75%) då motståndarna hamnade i 4sp som är svårspelat men dock möjligt att spela hem. I motspelet lyckade de spela hem två stick extra vilket gav dem 3,29% tillägg i deras slutresultat. Totalt på brickan: 3,29-1,75 = 1,54%.
Lars och Nils fick spela motspel mot underbudet 1NT, så redan där hade de fått ihop 0,88%. De spelade ut en ruter hacka som alla andra och gav därmed favör vilket påverkade deras resultat med negativt med -0,11%. Då DDDiff inte ökade innebar detta att motspelet sedan hanterades enligt DD. Totalt blev det 0,88-0,11 = 0,77% i bidrag till slutresultatet på den brickan.

Tittar vi på ÖV-resultaten ser det ut så här för de som lyckades bäst:
image

Tabellen ser lite märklig ut. I kolumnen “Slutbud påverkan”
finns tre olika värden för slutbudet 3NT: 1,86%, 1,91% och 1,75%.
1,86% blir det för de som spelat 24 brickor totalt och 1,91% för de som spelat 22 brickor. 1,75% är ett beräknat värde som är vad som var möjligt att uppnå för Kristina och Else. Om de spelat 3NT+1 hade det ju blivit en fyrdelad topp och därmed ett lägre värde. Beräkningen är ju hypotetisk: Vad hade de fått om de tagit en ÖT som ju är möjligt, dvs deras resultat tas bort från tabellen och läggs in bland de som lyckade ta övertricken och då blir det ju en fyrdelad topp. I övrigt är resonemangen analoga mot NS. Som spelförare kan man ju aldrig ge favör i utspelet utan man får den, dvs alltid positiv. Inga av de som fick favören lyckades dock förvalta den..
Om det inmatade utspelet är felaktigt är UtspDD tomt då möjlighet att beräkna det inte finns. I tabellen ovan är alla utspel korrekta? Åtminstone fanns utspels-kortet på utspelshandenLer

Lämna ett svar