IRL – då

Jag och en av mina partners har sedan några år spelat 2651 brickor tillsammans på den klubben där vi spelar mest. Av dessa har vi haft 27hp+ i 226 brickor, dvs i 8,5% av de brickor vi spelat, lite mer än de 8,3% vi “borde” haft. Hur har vi då lyckats i dessa? Vi har snittat 54,1% och varit spelförare vid 219 tillfällen och fått ihop 54% och de 7 gånger vi spelat försvar har vi fått 57,2%. De gånger vi varit spelförare ser det ut så här:

imageUtgång 174 ggr 57%, slam 39/45,8% och undvik delkontrakt 19,2%!
Hur hamnar man då i delkontrakt? De som fanns på Spader indikerade naturligtvis allvarliga budmissar – sånt händer IRL.
Inget är “optimalt”!

Lite mer uppdelat ser det ut så här:
imageLite förklaringar av BridgeFacts förkortningar (G=Game dvs Utgång, P=partscore delkontrakt, S = Slam, Ma är Major dvs högfärg mi = minor lågfärg). Vi har mao spelat utgång i högfärg 62 ggr med utfallet 56,0%, utgång i NT 104 ggr med 59,5% och utgång i lågfärg 8 ggr med 33,2%. Slam 39 ggr med blandad framgång…6 ggr i delkontrakt var i alla fall kass.
Så ser då verkligheten ut, lite verkar den stämma med teorin, bjud utgång och undvik lågfärg verkar ju stämma bra! NT verkar ju bra, lite bättre än högfärg.
Vi har haft 104+62+8=174 brickor där vi bjudit utgång när vi haft 27+. De flesta av dessa brickor är bjudna utan hänsyn till  reglerna vi tog fram i “27hp+”
Dessa kan exempelvis formuleras  – Välj NT:

  1. Om längsta färg är lågfärg eller kortare än 8 kort.
  2. Om längsta färg är 8-korts högfärg och minst 29hp
  3. Om längsta färg är 9-korts högfärg och minst 30hp

imageMan kan ju ställa sig frågan: “Hur hade det gått för oss om vi tillämpat dessa regler?” För att kunna räkna på detta (simulera) får vi anta att vi alltid vet exakt antalet hp och hur lång vår längsta färg är. I de flesta budgivningssekvenser har vi inte exakt denna kunskap, men ofta bra nära. Vi kan ju börja med att se efter hur ofta vi landat “rätt” enligt dessa regler på de 174 brickorna. Det visar sig vara 153 brickor där vi bjudit enligt dessa regler 8 där vi bjudit 5LF (33,2%) och 13 där vi bjudit HF mot reglerna (12 st mot regel 2 och 1 st mot 3), där vi snittat 50%. Vad hade vårt sannolika resultat varit om vi följt reglerna  dessa 13 brickor? Om vi antar att vi som spelförare presterat mot DD med samma antal stick i skillnad i NT som i HF kan vi låta datorn räkna ut det. På dessa 13 brickor hade vi då snittat 48,7%, dvs i praktiken ingen skillnad. Fyra av lågfärgsbrickorna finns på Spader, i två av dess var 3NT dödsdömt men lyckat för de som bjöd… Två av dem var budmissar från vår sida.

Mycket jobb för lite, men ingen märkbar skillnad i utfall. Dessutom rör det sig om ynka 13 brickor vilket inte är tillräckligt för statistisk signifikans. Med andra ord teorin var värdelösBlinkar.

Lämna ett svar