3NT/4HF

I partävling uppstår inte alltför sällan frågan om utgången ska bjudas i NT eller i högfärg. Det finns ofta en hel del MP att hämta om man gör mer rätt än flertalet i detta val, då många är fostrade att bjuda HF så fort de har 8 kort tillsammans. Många mindre rutinerade tycker också att det är tryggt med en trumf, vilket gör att det ofta finns ett utrymme för hyfsade toppar om man bjuder NT när det finns lika många stick i detta som i trumf-kontraktet.image
I detta exempel har ÖV 8-korts hjärter och 28hp med balanserade händer. Detta är ett läge då de höga korten ofta ger sticken och inga extrastick kan vinnas med trumf. Man kan stjäla en ru på bordet, men den kan lika väl sakas på en hög spader på bordet. Resultatet: 5 par valde NT och 8 Hj. Detta gav 88% ( 4 par ) för 3NT+2  och 38% (8 par ) för 4Hj+1, 3NT= gav dock en nolla (1 par). 50% ger c:a 2% på tävlingsresultatet, vilket kan vara många placeringar…

Oftast spelar jag med mina partners med följande riktlinjer under förutsättning att vi har konstaterat att vi har en 8-korts trumf och ska till utgång. Om en av oss har 4333 med 3 trumf så väljer vi NT, liksom om vi har mer än 27-28 hp. Vi har definitivt börjat fundera på det om trumfen sitter 62 då man sällan får stöld på korta trumfhanden. Med 53 i trumf och 41 i trumfsits emot är troligen också ett läge, men det är svårt att hitta i praktiken. Det självklara läget med 4333 på båda händerna ingår förstås också om vi hittar det i budgivningen. Ibland ger vår strategi en del utdelning… Frågan är om man kan skaffa sig ett bättre underlag för beslut med analyser i BridgeFacts databas.

Ett sätt att påbörja en analys är att ta reda på läget med DD-analys, dvs att göra en sökning efter brickor där det är lika många stick i högfärg som NT enligt DD-analysen. Vid ett första utplock med villkoren 8-korts högfärg eller längre där ett NT kontrakt ger lika många stick som det i högfärg ger vid handen att detta inträffar i c:a 2,6% av alla givar, dvs lite drygt en gång varannan kväll ungefär. Om man får topp i stället för medel skulle detta ge knappt 1% bättre i medelvärdet på utfall, med andra ord kanske värt en liten analys ändå.

När man bläddrar igenom ett 50-tal sådana givar (av 1388 kandidater) hittar man de vi identifierat men även en del med 63 trumf och de med en bra genomgående sidofärg. Ibland även 53 trumf, men oftast de där en har 4333 och tre trumf. Nu är det ju inte självklart att det är på andra hållet, dvs om vi i alla situationer där vi har 27hp eller bättre med 2 balanserade händer väljer NT i stället för HF. DD-analysen är ju på fel håll, dvs vi hittar händer där NT och HF ger samma trickresultat, men det kan ju finnas många 27hp+ där det inte är så. Dvs varje grupp man byter strategi för bör undersökas med den information man kan tänkas fånga i budgivningen, och testa vad det skulle ge för dessa givar.

Lämna ett svar