1388 exempel på NT/HF utgångar

Denna lista innehåller 1388 exempel där det är troligt att NT är ett bättre bud än högfärg. Det finns ett antal olika lägen enligt DD-analysen där ibland NT-kontraktet är svårare att spela hem än motsvarande högfärgskontrakt… Läs och begrunda Ler:

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176539.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176539.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175786.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175786.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175784.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175784.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174249.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175208.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175208.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174244.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174240.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174240.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.173726.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.173726.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172631.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172626.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172624.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153788.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153789.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153784.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153784.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153782.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153781.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153781.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153779.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153790.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153773.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153773.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153772.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153772.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153768.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153764.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153763.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153761.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153760.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153757.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153726.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153726.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153725.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153724.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153724.33
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153721.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153721.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150918.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150918.35
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150918.36
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150916.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150916.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143605.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143605.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143589.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143589.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143589.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143589.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143604.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143588.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143588.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143603.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143602.33
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143586.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143586.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143601.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143601.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143585.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143585.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143585.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143584.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143583.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143598.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143597.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143597.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143581.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143596.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143596.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143596.36
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143595.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143579.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143579.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143579.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.146244.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143594.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143593.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143593.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143577.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143574.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139992.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139988.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139987.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139987.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139986.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139982.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139975.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139975.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139975.33
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139974.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139974.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139974.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139974.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139973.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139973.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139969.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139968.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139967.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139922.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139922.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139922.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139920.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139917.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139916.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139916.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139916.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174400.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174434.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174399.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174399.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174433.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174429.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174429.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174398.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174420.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174397.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174395.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171628.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171660.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171660.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171634.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171623.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171609.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171632.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171621.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171608.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.171608.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165858.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165857.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165857.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165856.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165849.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165849.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157682.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157667.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157666.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157647.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157647.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157664.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157679.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157677.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157662.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157641.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157641.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157641.33
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157674.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157659.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157659.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157634.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157657.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157657.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157631.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157671.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157671.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157629.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157670.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157627.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157627.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157654.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157654.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157625.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157625.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157625.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157625.37
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153391.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153391.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153388.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153384.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157020.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153382.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153386.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153379.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153379.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172193.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172193.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172189.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172189.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172188.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172188.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172187.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172192.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172180.32
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169956.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169955.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169955.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169952.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.169945.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164102.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164100.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164099.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164099.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164098.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164098.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164095.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164094.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.164093.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160644.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160644.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160643.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160642.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160642.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160641.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160640.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160640.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160635.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160632.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160627.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160627.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160625.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160625.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160624.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160550.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.160550.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159835.32
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154884.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154876.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154875.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154875.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154883.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154883.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.154800.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.152965.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.152965.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.152965.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.148389.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145683.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145682.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145682.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145680.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145679.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145678.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145678.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145677.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145676.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145674.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145674.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145670.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145669.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.145668.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143425.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143423.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143423.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143423.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143421.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143421.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143417.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143417.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143416.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143416.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143413.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143413.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143412.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143411.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134333.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134333.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134331.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134329.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134326.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134324.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134323.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134322.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134319.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134318.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134316.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134316.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.134314.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133171.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133166.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133164.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133164.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133164.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133164.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125835.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125835.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125833.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125833.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125827.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125820.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125819.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125819.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125818.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125817.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125812.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125809.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125808.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125807.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125807.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125807.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125806.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.125804.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127322.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127322.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123294.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123291.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120866.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120865.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120863.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120862.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120862.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120861.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120860.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120860.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114420.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114416.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114414.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114414.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114412.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114409.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114408.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114408.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113419.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110327.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110327.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110326.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110324.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110321.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110320.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110319.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110318.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110318.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110318.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110317.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.110316.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106905.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106905.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106904.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106901.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106901.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106901.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106900.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106900.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106895.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106895.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106892.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106892.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.106886.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103437.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103437.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103432.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103429.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103426.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103424.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103423.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103422.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103421.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103421.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103418.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100488.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103210.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.103210.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100483.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100483.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100482.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.100482.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.97245.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.97244.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.97244.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95331.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95326.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95318.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95315.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.95311.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91591.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91590.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91588.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91587.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91581.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91575.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91574.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91574.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91574.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91574.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91571.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91570.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.86078.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.86072.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.84547.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.84545.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.84543.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.84542.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83298.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83298.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83296.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83294.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83292.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83291.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81726.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81725.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81723.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81723.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83619.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83619.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83619.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81614.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81610.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81610.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81609.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81607.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81020.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.79368.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77113.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77112.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77111.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77110.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77110.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77110.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77019.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77019.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.71190.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.68015.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.68015.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60007.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60781.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60781.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.52807.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176756.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176755.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.167696.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.167696.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.167696.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.167696.37
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175219.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175218.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175217.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175217.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.175216.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174489.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174487.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174485.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172301.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172301.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172301.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172300.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172300.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172297.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172295.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172225.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172224.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172081.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172079.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168203.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168203.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168202.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168202.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168202.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168201.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168200.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.168199.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166545.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166545.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166543.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166542.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166540.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166540.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.166540.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165044.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165043.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.165038.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162580.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162579.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162578.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162575.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162575.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162573.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162571.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.162570.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161508.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161508.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161501.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161959.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159374.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159374.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.161278.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.150043.38
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159682.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159680.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159680.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159678.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159678.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159677.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159677.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159676.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159676.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159675.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159373.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159373.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159373.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159372.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.159371.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158049.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158046.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158046.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158045.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158050.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158041.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158041.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.158040.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157918.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.157917.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153646.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153642.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153642.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153641.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153640.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153291.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153291.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153285.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.153285.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151254.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151254.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151247.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151247.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151246.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151245.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151244.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151244.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151243.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151242.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.151242.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149445.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149445.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149441.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149440.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149440.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149437.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149437.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149437.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149211.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149210.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149209.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149209.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149207.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149203.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.149203.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.147814.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.141830.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.141830.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.147334.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.147332.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.147329.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.146850.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.146848.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144149.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144149.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144144.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144139.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144150.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.144150.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.143953.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.140084.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.140081.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.140080.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.140079.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.139228.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138970.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138970.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138970.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138969.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138969.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138968.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138968.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138968.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.138967.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137394.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137393.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137139.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137139.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137139.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137138.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137137.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137136.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.137136.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135473.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135471.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135346.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135315.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135315.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135314.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.135314.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133633.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133633.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133630.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133506.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133813.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133813.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133502.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.133502.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132193.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132192.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132186.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132186.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132185.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.132182.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.130338.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.130336.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.130329.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.130154.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127615.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127612.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127612.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127611.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127611.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127608.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127608.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127607.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127607.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127606.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.127604.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124745.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124744.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124054.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124053.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124053.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124052.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124051.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124051.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124051.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124043.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.124043.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123801.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123801.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123801.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.123800.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122295.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122295.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122292.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122296.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122288.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122286.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122285.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122285.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122283.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.122279.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120328.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120327.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120326.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.114594.32
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120325.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120324.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120324.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120323.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120323.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120323.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120317.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.120316.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117385.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117385.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117383.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117380.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117378.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117379.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117379.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117376.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117376.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.117373.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.116915.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.116914.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113441.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113440.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113440.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113440.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113439.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113438.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113438.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.113395.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112522.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112517.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112517.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112515.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112515.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112515.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.112514.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111365.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111364.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111364.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111360.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111360.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111344.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.111343.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109256.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109256.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109255.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109255.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109255.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109255.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109253.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109253.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109249.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109247.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109244.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.109242.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.107652.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.107650.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105845.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105839.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105838.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.102778.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.102778.41
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105835.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105835.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105834.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105830.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.105829.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104158.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104158.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104158.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104155.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104154.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104151.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104149.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104139.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.104137.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101294.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101294.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101293.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101290.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101287.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101286.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101056.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101056.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101055.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101012.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.101008.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98270.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98268.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98265.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98265.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98261.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98260.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98259.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.98259.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96432.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96432.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96432.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96430.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96429.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96427.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96425.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96420.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96419.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96418.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96418.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96414.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96412.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96411.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96411.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.96411.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94636.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94632.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94632.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94632.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.92107.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.92107.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94629.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94628.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94626.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.94624.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91523.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91520.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91516.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91515.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91515.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91511.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.91510.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88521.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88520.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88520.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88519.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88518.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88517.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88240.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88240.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88237.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88237.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88238.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88239.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88235.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88235.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88234.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88233.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.88232.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85789.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85789.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85788.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85788.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85786.34
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184349.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184349.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186566.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184341.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184347.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184347.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186549.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184345.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184345.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184343.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184321.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184087.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.184087.37
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185160.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183151.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183151.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183151.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183149.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177888.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177882.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177882.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177882.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177880.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177878.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177878.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177864.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177864.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177862.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177860.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177860.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183435.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183443.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183443.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183455.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183108.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183108.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183096.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183088.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183088.33
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183106.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183086.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183086.33
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183105.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183094.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183094.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183092.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183080.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183080.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183102.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183091.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183078.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183090.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183090.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.182623.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.182623.32
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174428.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174427.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174404.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174437.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174425.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174436.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174436.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174424.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174401.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174435.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.174423.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186568.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188459.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188459.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188459.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188459.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188461.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188463.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188640.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188465.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188467.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188467.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188467.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188469.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188469.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188644.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188644.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.188648.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197183.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.59609.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.59610.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60050.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60050.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60052.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60052.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60053.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60054.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60055.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.60498.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.61572.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.61573.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.61574.37
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.61575.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62856.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62856.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62856.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62858.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62858.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62858.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62860.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.62863.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65304.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65304.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65304.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65305.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65306.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65314.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65314.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65314.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65312.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.65313.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66444.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66444.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66437.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66438.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66439.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66440.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66445.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66445.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66442.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66442.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66442.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66443.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.66443.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67407.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67407.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67410.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67410.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67411.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67411.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67412.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.67413.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70224.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69183.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70225.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70225.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69184.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69185.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70226.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69188.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.69188.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.70228.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72363.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72363.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72363.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72364.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72365.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72366.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72366.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72367.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72367.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72368.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72371.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72379.38
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72375.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.72375.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.73535.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.73538.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.73538.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.73543.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74389.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74389.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74390.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74390.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74391.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74394.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74397.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.74399.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76718.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76718.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76720.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76722.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80169.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76726.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76726.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.76726.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77966.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.77967.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80170.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80172.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80172.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80822.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.80826.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81366.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81368.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81370.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81375.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81375.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81378.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83239.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83242.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83243.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.81460.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.83246.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85031.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85035.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.86759.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85041.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85042.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.85548.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177123.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177133.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178857.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178857.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178859.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178859.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178860.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178860.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178862.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178862.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.177627.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.178865.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181404.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181406.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181406.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181553.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181585.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181585.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181586.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181589.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185721.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185722.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185726.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185726.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186256.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186257.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186257.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186263.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187744.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187744.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187746.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187747.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187980.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.182928.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.182928.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187984.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.187984.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189618.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189618.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189618.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189621.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189622.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189624.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189624.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189624.35
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189726.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189727.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.189728.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191235.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191416.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191418.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191418.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191418.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191421.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191421.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.191421.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193139.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193144.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193144.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193144.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193145.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193145.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193145.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193146.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193147.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193147.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195558.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195558.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195559.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195560.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195562.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195563.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.195563.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197345.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197346.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197346.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200588.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200588.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172196.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.172197.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176958.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176958.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176958.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176960.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176960.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176962.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.176964.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180691.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180694.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180695.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180695.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.180696.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181915.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181915.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181923.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185581.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185582.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185582.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185583.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185584.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185584.27
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185587.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185588.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.185588.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186717.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186720.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186721.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186721.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186722.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186724.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186724.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.186730.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192435.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192436.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192436.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192437.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192437.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192438.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192440.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192441.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192441.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.192443.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197106.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197106.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183457.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183445.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183437.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183437.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183438.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183463.33
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183448.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183448.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183450.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183470.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183441.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183473.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.183454.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193337.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193339.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193340.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193340.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193341.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193341.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193342.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193342.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193342.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193342.35
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193343.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193344.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193345.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193345.34
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193346.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193347.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193347.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193347.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193347.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193348.32
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.193349.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200861.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200871.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202117.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200862.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200872.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202277.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200975.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197111.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197111.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197111.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202121.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202121.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200976.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202119.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202195.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202195.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197112.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197112.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197113.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200869.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200874.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203331.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197114.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.201571.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.201571.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.201575.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197115.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197115.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.202286.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.197116.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204594.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204594.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203544.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204595.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204585.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204585.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203556.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200949.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200949.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203363.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203545.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204587.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205412.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205412.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205412.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203364.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203557.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204589.30
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204589.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204601.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204601.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203546.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200948.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200948.37
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.200948.41
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204603.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203367.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203525.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203525.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203525.34
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205796.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205932.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205932.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.204606.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206393.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206393.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206394.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203369.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203559.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203526.29
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203548.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203527.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203527.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203549.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203549.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203549.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205934.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205934.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205934.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205934.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206397.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203372.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203561.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203561.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.205801.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207426.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207426.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206682.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206683.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206684.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203373.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203373.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203374.7
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203374.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203528.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203550.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203562.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207744.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207430.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207746.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207432.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.207432.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206689.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208635.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208635.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208636.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208638.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208638.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208639.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.181918.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206160.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203529.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203552.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203564.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203565.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208764.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208764.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208767.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.208768.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210927.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210927.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210927.25
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210929.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.210929.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206164.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.206164.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203554.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203554.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.203566.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212533.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212533.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212338.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212346.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.211642.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.211642.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212534.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212534.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.211035.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.211035.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.214287.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212536.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212536.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212536.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212537.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212542.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212542.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212542.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209940.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209941.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209941.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212339.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212339.36
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212347.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212538.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212348.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215162.28
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215026.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.212541.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215151.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209943.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215028.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215729.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215678.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209952.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215661.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209953.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215030.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215733.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215679.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215679.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215679.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.216551.4
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.216551.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209955.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215673.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209956.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215674.5
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215674.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.216769.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217422.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217422.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217424.22
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213928.16
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213929.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215668.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215668.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215668.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217426.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213930.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215684.9
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.216773.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217784.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215740.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215691.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215691.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215691.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213933.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213933.17
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213933.20
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215692.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217994.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217994.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217789.6
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.217792.24
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213934.11
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213934.18
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213935.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215745.1
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219453.8
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219453.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219453.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.218995.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219156.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219157.13
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219158.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219158.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219161.39
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219088.3
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213931.10
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.213931.19
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.209946.15
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215746.21
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215748.14
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215748.31
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215748.33
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215697.23
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.218997.12
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219457.26
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.219559.2
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?deal.215721.15

Lämna ett svar