Uncategorized

Varför flytta?

Posted on

Bridgefacts föddes på min dator för mer än sex år sedan och levde en tid där. Nästa steg var att flytta ut på internet, vilket skedde för några år sedan när vi började registrera kortsitsarna i Bjärred. Du har där kunnat följa alla resultat i Bjärred, Lund och Lomma sedan 2010 där det finns kortgivar […]

Uncategorized

Brickinmatning

Posted on

Under vårterminen har vi kommit igång med at mata in kortfördelningen på spelade brickor. Under de fyra veckor vi provat har detta fungerat mycket över förväntan tack var skaran av frivilliga. På sikt tror jag skaran frivilliga måste utökas, så kul är det ju inte att knacka in kortsitsar, även om det går snabbare än […]

Uncategorized

Kommentarer synpunkter

Posted on

Välkommen att posta inlägg som rör Excel-arket BridgeStatistik baserat på databasen i BridgeFacts. Känner du dig osäker kan du maila till bridge@ricol.se så hjälper jag dig med publiceringen..

Uncategorized

Tävlingar

Posted on

Här är ett första förslag på vad som skulle kunna rymmas under statistik. Det finns en graf som anger hur man som par utvecklats under den givna tidsperioden i procentuellt utfall. Genom att ändra på tidsperioden kan olika trender avläsas. Ska det finnas flera parametrar att göra begränsningar med, en idé kunde vara partner…. Nu […]

Uncategorized

Statistik

Posted on

Ett första förslag är framtaget (2011-10-09). Tanken är att här ge möjlighet till analyser över vald tidsperiod och ranka sig mot övriga par i olika ”grenar”. Att presentera medelvärden och trender på olika typer av kategorier. Följande kategorier finns: Spelföring/Motspel Delkontrakt/Utgång/Slam Straff/hemgång/ÖT Kategorisering av par A,B,C,D,E rullande 12 månader med ranking …. Klickar du på […]

Uncategorized

Resultat av tävling

Posted on

Resultaten av en tävling redovisas i tre olika tabeller: Resultat där placering totalt finns Protokoll där ditt privat protokoll redovisas med färgkodning på vad som var bra respektive mindre bra. Detaljrapport av varje giv du spelat eller alla, i princip det som finns på Bjärreds BK:s hemsida. Synpunkter och förslag på presentationen och om någon […]

Uncategorized

Nyheter

Posted on

Idag är det första dagen som version 1.0 av Bridge Facts syns allmänt…. Har du idéer om funktioner som du tycker saknas får du gärna föreslå eller ta upp dem till diskussion.

Uncategorized

Navigering

Posted on

Nuvarande sidor navigeras med menyer som ligger högst upp med några generella hopp på bilderna i ovankant. Är detta logiskt och begripligt eller har du idéer som du tycker skulle underlätta att hitta rätt. När du loggar på väljer systemet din senaste tävling och hoppar över den naturliga steget att välja tävling, är detta bra […]

Uncategorized

Dokumentation

Posted on

Det finns en manual framtagen som man kan nå under Info. Försöker beskriva hur man ska göra… Alla kommentarer om stavfel, annat upplägg etc mottages tacksamt! Liksom idéer om bloggen!