Navigering

Nuvarande sidor navigeras med menyer som ligger högst upp med några generella hopp på bilderna i ovankant. Är detta logiskt och begripligt eller har du idéer som du tycker skulle underlätta att hitta rätt.

När du loggar på väljer systemet din senaste tävling och hoppar över den naturliga steget att välja tävling, är detta bra eller är det ologiskt?

Lämna ett svar