Info

Här finns lite lösa tankar om bakgrunden och idén bakom att använda analys av siffror för att bli bättre bridgespelare…

Tankar finns på att fylla ut med lite om bakomliggande teknik, eventuella idéer om att utöka servicen till flera klubbar…

Vad tycker du borde finnas under rubriken?

Lämna ett svar