Double dummy

Rakt översatt dubbel träkarl, dvs med alla kort synliga. Tittar man i Wikipedia, Glossary of contract bridge terms finns följande definition: “Said of a play or line of play that seems to be made with knowledge of all four hands, as if there were at least two dummies visible. Compare with single dummy. When said of the defenders jointly, ”double dummy defense” suggests that that pair knows all four hands and agrees on both goals and tactics such as falsecards, as if the cards were visible and they discussed those points.”

DD-Solver är alltså ett program som tar reda på vad som är möjligt att spela om man vet hur alla korten sitter, det vanliga sättet att betrakta bridgeproblem med andra ord. När man kör DD-solver går datorn igenom alla möjliga kort som kan spelas i varje moment och räknar på detta sätt ut vilket kort som är optimalt i varje läge. På detta sätt upptäcks alla möjliga skvisar och inpetningar med enkelhet. Då bridge inte spelas på detta sätt blir ju en jämförelse med en sådan analys naturligtvis inte korrekt. Klassiska exemplet är ju att alltid veta när kungen sitter singel…DD-spelet representerar med andra ord ett i praktiken icke uppnåeligt resultat. Man skulle ju kunna spela bridge med dessa förutsättningar i sig, när kontraktet är bjudet lägger alla upp sina kort öppet på bordet och så spelar man med öppna kort i stället…

Många som ser en DD-analys första gången avfärdar den som orealistisk, vilket i sig är korrekt, men den behöver ju nödvändigtvis inte var oanvändbar för det. Om man ser dd-analys av en bricka som det optimala, så kan ju alla resultat ställas i relation till detta ideala spel. De flesta håller nog med om att om man jämför ett antal verkliga resultat mot dd-resultatet så kommer de som är skickliga att uppnå en mindre skillnad än de som är mindre skickliga. Ett försök i den riktningen är gjord i BridgeFacts med att mäta spelskicklighet som spelförare och i motspel. I mitt inlägg “Kan man mäta spelskickligheten?” finns beskrivet “teoretiska övertrick”. En annan viktig gren i bridgen är att välja rätt utspel, ger i många situationer skillnad på ett stick direkt. Genom att beräkna det valda kortets spelvärde mot det optimala skulle man kunna få fram ett mätvärde som kan summeras över ett antal brickor för att på så sätt kunna mäta hur framgångsrika vissa par är i denna gren jämfört med andra. För att kunna utföra den typen av beräkningar måste man kunna läsa av de siffror som DD-Solver beräknar, vilket för närvarande inte är möjligt, så den godbiten kommer att ta en tid att få fram. Detta förstås under förutsättning att de inmatade utspelskorten är korrekta…

Finns det fler användbara sätt att använda resultatet från Double Dummy- analyser?? Tacksam för alla idéer i den riktningen…

Lämna ett svar