Straffdubblingar

För två veckor sedan tog jag upp straffdubblingar på vår klubb-blogg och ställde frågan: “När ska man dubbla?” Som vanligt blev det magert med svar från våra erfarna spelare om vad som är en god strategi när det gäller detta ämne. Så i avsaknad av svar från våra experter i klubben fick jag i vanlig ordning fråga BridgeFacts-databas i stället….

Hur stor är risken att man dubblas? Med följande tabell fick jag ett svar på den frågan:image
Med en snabb blick på tabellen ser man att hur stor risken är beror på lokal, veckodag och trick-nivå. Risken på måndag i Lomma och på onsdagar i Bjärred är mindre än 1% på 1-3 tricksnivån, dvs försumbar. På torsdagar i Bjärred är det 2% och i Lomma på tisdagar runt 3%, dvs även här ganska lite risk. Denna låga risk inbjuder ju till störande inkliv i budgivningen vilket ju också flitigt tillämpas. På 4-tricksnivån ökar risken till 4,5% på torsdagar och 7% på tisdagar, och på 5-tricksnivån är det uppe i 21 resp. 26%, vilket ju ofta är ett uppoffringsläge, så då ska ju det röda kortet fram.
Vem är det då som dubblar och vem dubblar man? Är det större risk att dubblas av vissa än andra? Vilka slutsatser ska man i så fall dra av det?
I nedanstående tabell är paren kategoriserade i skalan A-E med HCP enligt följande tabell:
image

Värdena är valda så man får resultaten fördelade i ungefär lika många antal för tävlingar i Bjärred, Lomma och Lund. Man kan ju naturligtvis välja andra gränser, vad man än väljer finns invändningar…
image
Nåväl vem dubblar då vem på torsdagar i Bjärred?
I kolumnen Kat står kategori för den som dubblar och ut till höger redovisas vilken spelar-grupp som dubblades. Som framgår tycks det vara så att de flesta dubblar konsekvent oberoende av vem man möter. Däremot är risken för att få en dubbling på sig betydligt större om man möter par som har lägre hcp, vilket ju är föga överraskande…. Vilka är det då som är flitiga med röda kortet på torsdagar och hur framgångsrika är de? I nedanstående tabell redovisas de par som har spelat motspel i mer än 100 brickor och som dubblat minst 10 ggr sedan 2010:image

Så vad står då alla dessa siffror för? Kat är enligt ovan dvs den kategori som  det dubblande paret tillhör. AntalX är antalet dubblade kontrakt i motspelssituation AntalMots är antalet kontrakt spelade som motspelare och Andel är kvoten. Laszlo/Wlodek X-ar i 15% av tillfällena de är i motspel etc. Utf är vilken utdelning de fick i dessa givar i medelvärde, sedan följer Betade som är antalet av dessa kontrakt som det var bet i och sits Bet% som anger vilken andel av kontrakten som blev betade.
Vad drar man då för slutsatser av dessa siffror? Det vi såg innan framgår ju tydligt, de som dubblar har ofta låg hcp med vissa undantag, där gamblingmomentet kanske är lockande. Förvånande är ju Bo/Anita:s låga siffra (4,8%), men när de dubblar har de mycket bra utdelning (85,9%). Orsaken till att vissa par inte är med är att de helt enkelt inte dubblat sina motspelare mer än 10gg sedan 2010.
Vore mycket intressant att höra era åsikter om dessa siffror…
/Rickard
Det är ju ytterst få som inte har mer än 50% i utdelning på sina dubblingar, så frågan är dubblas det tillräckligt i Bjärred på torsdagar?

Lämna ett svar